National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 40 Results for subject:"Buddhist legends."
Sort by:
 
 
Krung Thēp : Bannākhān, 2521 [1978]
 
 
Thammā thamma nithān / dōi Phō̜. Phō̜. Phō̜. Phō̜. læ Rātchamānop
ธรรมาธรรมะนิทาน / โดย พ.พ.พ.พ. และ ราชมาณพ
by Phō̜. Phō̜. Phō̜. Phō̜
พ.พ.พ.พ
[Phra Nakhō̜n] : [Samnakngān Hō̜samut Klāng 09], [2514 i.e. 1971]
[พระนคร] : [สำนักงานหอสมุดกลาง 09], [2514 i.e. 1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Mongkhon thīppanī, rư̄, Mongkhon sūt 38 phitsadān : mī phāp 38 phāp khrop thuk mongkhom / chamra dōi Phra Thammahāwīrānuwat tām chabap khō̜ng Phra...
มงคลทีปนี หรือ มงคลสูตร 38 พิศดาร : มีภาพ 38 ภาพ ครบทุกมงคล / ชำระโดย พระธรรมมหาวีรานุวัตร ชำระตามฉบับของพระครุสิริปัญญามุนี (อ่อน)
by Phra Wīrathammunī
พระวีรธรรมมุนี
[Phranakhō̜n] : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, [2504 i.e. 1961]
[พระนคร] : สำนักงาน ส.ธรรมภักดี, [2504 i.e. 1961]
 
 
Thammaniyāi ʻing chīwaprawat Čhom Čhakkraphat ʻAsōk / dōi Wasin ʻInthasara
ธรรมนิยายอิงชีวประวัติ จอมจักรพรรดิอโศก / โดย วศิน อินทสระ
by Wasin ʻInthasara
วศิน อินทสระ
Phranakhō̜n : Bannākhān, [2511 i.e. 1968]
พระนคร : บรรณาคาร, [2511 i.e. 1968]
 
 
Phuttha phayākō̜n / dōi Phra Rātchawisutthiwēthī (Bunmā Khunsampannō)
พุทธ พยากรณ์ / โดย พระราชวิสุทธิเวที (บุญมา คุณสมฺปนฺโน)
by Phra Thammawimonmōlī (Bunmā)
พระธรรมวิมลโมลี (บุญมา)
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Sīʻanan, 2517 [1974]
กรุงเทพมหานคร : ศรีอนันต์, ๒๕๕๖
BookBook [text, volume]
 
 
Lao rư̄ang nithān chādok / dōi Plǣk Sonthirak
เล่าเรื่องนิทานชาดก / โดย แปลก สนธิรักษ์
by Plǣk Sonthirak
แปลก สนธิรักษ์
Nakhō̜n Lūang : Phim Čhamnāi dōi Samnakphim Bannākhān, 2515 [1972]
พระนคร : พิมพ์จำหน่ายโดย สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
Sīwichai / khō̜ng Somdet Phrasangkharāt Čhao Krommalūang Chinnawō̜nsiriwat, Wat Ratc̄habō̜phit
ศรีวิชัย / ของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์, วัดราชบพิธ
by Chinnawō̜nsiriwat, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1937
ชินวรสิริวัฒน์, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1937
[Phra Nakhō̜n : Mahāmakutrātchawitthayālai, 2501 i.e. 1958]
[พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2501 i.e. 1958]
 
 
Lao rư̄ang nithān chādok chut 2 / khō̜ng Plǣk Sonthirak
เล่าเรื่องนิทานชาดก ชุด ๒ / ของ แปลก สนธิรักษ์
by Plǣk Sonthirak
แปลก สนธิรักษ์
Krung Thēp : Bannākhān, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : บรรณาการ, ๒๕๑๖ [1973]
 
 
Mongkhon sūt plǣ dōi phitsadān / samnūan thētsanā khō̜ng Phra Khrū Siripanyānumī (ʻŌ̜n) ; Krom Sinlapākō̜n trūatsō̜p chamra mai
มงคลสูตรแปลโดย พิสดาร / สำนวนเทศนาของ พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน) ; กรมศิลปากร ตรวจสอบชำระใหม่
by Phra Siripanyāmunī (ʻŌ̜n)
พระศิริปัญญามุนี (อ่อน)
[Phranakhō̜n] : [publisher not identified], [2511 [1968]]
BookBook [text, volume]
 
 
Guanyin zhuan
觀音傳
[Tainan] : Wei yi shu ye zhong xin, Minguo 65 [1976]
[台南] : 唯一書業中心, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Chin mahā nithān / Hō̜samut hǣng Chāt Krom Sinlapakō̧n
ชินมหานิทาน / หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
Bangkok : Hāng Hunsūan Sā Man Ni Ti Bukhon Saha Prachāphānit, 2530 [1987]
Bangkok : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 2530 [1987]
 
 
 
Vētsantrasādok : khamkō̜n
ເວດສັນຕຣະຊາດົກ : ຄຳກອນ
Vīangchan : Hō̜samut hǣng Sāt, 1972
ວຽງຈັນViangchan : ຫໍສມຸດແຫ່ງຊາດ, ໑໙໗໒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Wasin ʻInthasara
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Rōngphim Mahāmakuttarātchawitthayālai, 2540 [1997]
 
 
Uniform title: Tripiṭaka. Vinayapiṭaka. Mahāvastu. Sanskrit
Tokyo : The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 2020 , ©2020
BookBook [text, volume]
 
 
Sī rư̄ang khō̜ng Phraphutthasātsanā, Khamsang khō̜ng phō̜, ʻAsōk Mahārāt, Withī Samāthān kammathān, Kham thawāi Thān
สี่เรื่องของพระพุทธศาสนา, คำสั่งของพ่อ, อโศกมหาราช, วิธีสมาทานกรรมฐาน, คำถวายทาน
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Phrayā Damkœ̄ngronnaphop, 2510 [1967]
พระนคร: ครอบครัวพระยาดำเกิงรณภพ, 2510 [1967]
BookBook [text, volume]
 
 
Kwāng nō̜i = Young deer / Sāising Siribut ; Suthī Thanarat phāpprakō̜p
กวางน้อย = Young deer / สายสิงห์ ศิริบุตร ; สุธี ธนรัตน์ ภาพประกอบ
by Sāising Siribut
สายสิงห์ ศิริบุตร
Bangkok : Khrōngkān Nithān Phāp Chādok, Mō̜. Sinakharinwirot, 2538 [1995]
Bangkok : โครงการนิทานภาพชาดก, ม. ศรีนครินทรวิโรฒ, 2538 [1995]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Tripiṭaka. Vinayapiṭaka. Mahāvastu. Sanskrit
Tokyo : The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 2019 , ©2019
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.