National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Buddhist monasticism and religious orders -- Thailand -- Rules."
Sort by:
 
 
Khambanyāi kot Mahāthērasamākhom / rīaprīang dōi Chōt Thō̜ngprayūn
คำบรรยาย กฎมหาเถรสมาคม / เรียบเรียงโดย โชติ ทองประยูร
by Chōt Thō̜ngprayūn
โชติ ทองประยูร
Phranakhō̜n : Krom Kānsātsanā, [2507 i.e. 1964]
พระนคร : กรมการศาสนา, [2507 i.e. 1964]
 
 
Thalǣngkān rư̄ang sāmmanērī Watnārīwong / Narin Phāsit ; bannāthikān, Chalō̜ng Suntrāwānit
แถลงการณ์เรื่องสามเณรี วัตร์นารีวงศ์ / นรินทร์ ภาษิต ; บรรณาธิการ, ฉลอง สุนทราวาณิชย์
by Narin Phāsit, 1874-1950
นรินทร์ ภาษิต, 1874-1950
Krung Thēp : Samākhom Mittraphāp Yīpun-Thai, 2544 [2001]
กรุงเทพ : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย, 2544 [2001]
 
 
Karanī 2 čhao samnak tham, Thān Phōthirak/Thān Yantra / Sāithān Satthātham
กรณี 2 เจ้าสำนักธรรม ท่านโพธิรักษ์/ท่านยันตระ / สายธาร ศรัทธาธรรม
by Sāithān Satthātham
Krung Thēp : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Čhatčhamnāi, Sāisong Sưksit, Bō̜risat Khlet Thai, [1994]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้อยทอง : จัดจำหน่าย สายส่ง ศึกษิต, บริษัทคล็ดไทย, [1994]
 
 
Phrarātchabanyat khana song phư̄a khwāmphāsuk hǣng song? / Sathīanphong Wannapok
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์? / เสฐียรพงษ์ วรรณปก
by Sathīanphong Wannapok
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Kō̜ngthun ʻAriyamak, 2545 [2002]
กรุงเทพมหานคร : กองทุนอริยมรรค, 2545 [2002]
 
 
Pramūan khō̜klāohā song kǣ khō̜klāohā song prapprung, Phō̜. Sō̜. 2538 : Phrarātchabanyat Khana Song (chabap thī 1-2) Phō̜. Sō̜....
ประมวลข้อกล่าวหาสงฒ์ แก้ ข้อกล่าวหาสงฆ์ปรับปรุง, พ.ศ. 2538 : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 1-2) พ. ศ. 2505-2535, ประมวลกฎหมายอาญา
Krung Thēp : Sūt Phaisān, [2539? i.e. 1996?]
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2539? i.e. 1996?]
 
 
Karanī Thammakāi : ʻēkkasān phư̄a phrathamwinai / Phra Thampidok (Pō̜.ʻŌ̜. Payuttō)
กรณีธรรมกาย : เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham : čhatčhamnāi dōi Khlētthai, 2542 [1999]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม : จัดจำหน่าย โดย เคล็ดไทย, 2542 [1999]
 
 
Botrīan Chāophut čhāk karanī Thammakāi / dōi Sathīanphong Wannapok
บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย / โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
by Sathīanphong Wannapok
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
Krung Thēp : Samākhom Sitkao Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2542 [1999]
กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542 [1999]
 
 
Chaichana Phra Phimontham : khadī prawattisāt song Thai / dōi Kasēm Thanānon, ʻAmphō̜n Siriwētchasāt
ชัยชนะพระพิมลธรรม : คดีประวัติศาสตร์ สงฆ์ไทย / โดย เกษม ทนานนท์, อัมพร ศิริเวชศาสตร์
by Kasēm Thanānon
เกษม ทนานนท์
Phranakhō̜n : Samnakphim Bannakō̜n, 2509 [1966]
พระนคร : สำนักพิมพ์บรรณกร, 2509 [1966]
 
 
Thīralư̄k ngān kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat ʻĒk (Phisēt) Mō̧m Lūang Tœ̄m Sanitwong...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก (พิเศษ) หม่อมหลวงเติม สนิทวงศ์ ป.ม.,ท.ช.,ต.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑
[Krung Thēp : Khrō̧pkhrūa Mō̧m Lūang Tœ̄m Sanitwong , 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว หม่อมหลวงเติม สนิทวงศ์, ๒๕๕๑
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Chawēng Yangčharœ̄n
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เชวง ยังเจริญ
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Yangčharœ̄n, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวยังเจริญ, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Temsiri Bunyasing, na mēn Wat Makutkasattriyarām, Khēt Phra Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī...
ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Bunyasing, 2560 [2017] , Krung Thēp : Samnakphim Thai Watthanā Phānit, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบุณยสิงห์, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phramahasamananiyom nai kānbō̜rihān Khana Song / Somdet Phramahāsamanačhao Krom Phrayā Wachirayānawarōrot
พระมหาสมณนิยมในการบริหารการคณะสงฆ์ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
by Wachirayānawarōrot, Prince, son of Mongkut, King of Siam, Supreme Patriarch, 1860-1921
วชิรญาณวโรรส, Prince, son of Mongkut, King of Siam, Supreme Patriarch, 1860-1921
[Bangkok] : Mahāmakutrātchawitthayālai, 2533 [1990]
[Bangkok] : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2533 [1990]
 
 
Wat Bō̜wo̜raniwētwihān læ Mahāmakutrātchawitthayālai nai phrabō̜rommarāchūpatham phimdōi sadet phrarātchakuson nai kānphrarātchaphithī...
วัดบวรนิเวศวิหาร และ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘
Krung Thēp : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān læ Mahāmakutrātchawitthayālai, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร และมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Ngān ʻō̜k mēn phrarātchathān plœ̄ng sop Phra Thammawarōdom (Bunmā Khunnasaṃpaṇ̣nō) Pō̜.Thō̜. 9 ʻadīt Kammakān Mahāthēra Samākhom...
[งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโนมหาเถร) ป.ธ. 9 อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 29 พฤกษภาคม 2550]
[Krung Thēp : Wat Benc̄hamabō̜phitdusitwanārām], 2550 [2007]
[กรุงเทพฯ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม], 2550
 
 
Phra Rātchasitthimongkhon Kōsonwihānkit Mahākhanitsō̜n Khāmawāsī, Phrarāchā Khana chan rātchasathit na Wat Kharưhatbō̜dī Phra ʻĀrām Lūang
พระราชสิทธิมงคล โกศลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะ ชั้นราช สถิต ณ วัดคฤหบดี พระอารามหลวง
Krung Thēp : Khana Song læ Khana Sityānusit, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์, ๒๕๖๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n phrarātchathān din bančhu sop Phra Khanāčhān Čhīn Thammapanyāčhariyāphō̜n (Yen Chīao Mahāthēra),ʻadīt rō̜ng Čhaokhana Yai...
อนุสรณ์พระราชทานดินบรรจุศพ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยวมหาเถระ) อดีตรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย / จัดทำโดย หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้), เศรษฐพงษ์ จงสงวน, วันเฉลิม ฉัตรทอง
Krung Thēp : Mūnnithi Siriwatthanaphakdī, 2561 [2018] , Krung Thēp : Wat Mangkō̜nkammalāwāt, Wat Bō̜rommarāchā Kānčhanaphisēk ʻAnusō̜n læ Khana Sitsayānusit, 2561 [2018] , Krung Thēp : Wat Phōmǣnkhunārām læ Khana Sitsayānusit, 2561 [2018] , Nakhō̜n Pathom : Wat Thipphayawārīwihān, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : วัดมังกรกมลาวาส วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และคณะศิษยานุศิษย์, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : วัดโพธิ์แมนคุณาราม และคณะศิษยานุศิษย์, ๒๕๖๑ , นครปฐม : วัดทิพยวารีวิหาร, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.