National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for subject:"Buddhist nuns -- Thailand."
Sort by:
 
 
Nakbūat ying nai tāng dǣn / Chatsumā Kabinlasing
นักบวชหญิงในต่างแดน / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
Krung Thēp : Samnakphim Panyā, 2532 [1989]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ปัญญา, 2532 [1989]
 
 
Kœ̄t tǣ kam : Mǣ Chī Thanaphō̜n (Thotsaphō̜n) / Būraphā Phadungthai
เกิดแต่กรรม : แม่ชีทศพร (ทศพร) / บูรพา ผดุงไทย
by ʻǢt Būraphā
แอ๊ด บูรพา
Krung Thēp : Mīdia ō̜p Mīdia , 2548 [2005]
Krung Thēp : มีเดีย ออฟ มีเดียส์, 2548 [2005]
 
 
Mǣchī Sansanī Sathīanrasut kāo yāng hǣng panyā / dōi Monthirā Čhūthaphutthi
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก้าวย่างแห่งปัญญา / โดย มนทิรา จูฑะพุทธิ
by Monthirā Čhūthaphutthi
มนทิรา จูฑะพุทธิ
Krung Thēp : Sām Sī, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สามสี, 2548 [2005]
 
 
Phūphlikfư̄n phiksunī song / Chattrasumān Kabinlasing
ผู้พลิกฟื้น ภิกษุณี สงฆ์/ ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
by Chatsumarn Kabilsingh, 1944-
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 1944-
Krung Thēp : Rūam Dūai Chūai Kan, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2547 [2004]
 
 
Mǣchī Bunmī Wētchasān / Phra Mahā Wichīan Chinwangsō, likhit tham thawāi
แม่ชีบุญมี เวชสาร / พระมหาวิเชียร ชินวโส ลิขิตถวาย
by Wichīan, Phra Mahā
วิเชียร, พระมหา
Phitsanulōk : Phra Mahā Wichīan Chinwangsō læ Sitsayānusit, 2559 [2016]
พิษณุโลก : พระมหาวิเชียร ชินวโส และศิษยานุศษย์, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sư̄psai phiksunī song Phō̜. Sō̜. 2556 / Thammananthā Phiksunī
สืบสายภิกษุณีสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ / ธัมมนันทาภิกษุณี
by Thammananthā Phiksunī, 1944-
ธัมมนันทาภิกษุณี, 1944-
Krung Thēp : Sūn Thai Thibēt, Mēsāyon 2557 [April 2014]
กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, เมษายน ๒๕๕๗
BookBook [text, volume]
 
 
Krung Thēp: Mūnnithi Sathāban Mǣchī Thai
 
 
Thalǣngkān rư̄ang sāmmanērī Watnārīwong / Narin Phāsit ; bannāthikān, Chalō̜ng Suntrāwānit
แถลงการณ์เรื่องสามเณรี วัตร์นารีวงศ์ / นรินทร์ ภาษิต ; บรรณาธิการ, ฉลอง สุนทราวาณิชย์
by Narin Phāsit, 1874-1950
นรินทร์ ภาษิต, 1874-1950
Krung Thēp : Samākhom Mittraphāp Yīpun-Thai, 2544 [2001]
กรุงเทพ : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย, 2544 [2001]
 
 
Thīsut...khō̜ngthīsut : Sathīan Sathīanrasut
ที่สุด...ของที่สุด : เสถียร เสถียรสุต
Krung Thēp : Sathīanratham Sathān, 2561 [2018] , Krung Thēp : Samnakphim Sāwikā, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : เสถียรธรรมสถาน, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สาวิกา, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.