National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for subject:"Buddhist priests -- India -- Biography."
Sort by:
 
 
Lianhuasheng da shi ben sheng zhuan = Lianhuasheng dashi bensheng zhuan / Luozhujiacuo, Edongwala fan yi ; Zhongguo Zang yu xi gao ji fo xue yuan yan jiu shi bian
莲花生大师本生传 = Lianhuasheng dashi bensheng zhuan / 洛珠加措, 俄东瓦拉翻译 ; 中国藏语系高级佛学院研究室编
Xining : Qinghai ren min chu ban she, 2007
西宁 : 青海人民出版社, 2007
 
 
Chan zong zhuan yu lu : "Zu tang ji" bai hua ju jie / [zhu bian zhe Pu ti xue she "Sheng yi cong kan" bian ji zu]
禪宗雋語錄 : 《祖堂集》白話句解 / [主編者菩提學社《勝義叢刋》編輯組]
Jiulong : Pu ti xue she, 1986
九龍 : 菩提學社, 1986
 
 
Uniform title: Jo bo rje Dpal-ldan Mar-me-mdzad-ye-ses kyi rnam thar rgyas pa. German and Tibetan
Wiesbaden : Harrassowitz, 1979
 
 
Zu tang ji / Jing, Yun er chan shi bian zhu
祖堂集 / 靜、筠二禪師编著
Uniform title: Zu tang ji
祖堂集
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1994
上海 : 上海古籍出版社, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.