National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1011 Results for subject:"Buddhist temples."
Sort by:
 
 
Jinling fan cha zhi : [53 juan] / [Ge Yinliang]
金陵梵刹志 : [53卷] / [葛寅亮]
by Ge, Yinliang, jin shi 1601
葛寅亮, 1601年進士
Taibei : Guang wen shu ju, Min guo 65 [1976]
臺北 : 廣文書局, 民國65[1976]
 
 
Luoyang qie lan ji = Luoyangqielanji / Yang Xuanzhi
洛阳伽蓝记 = Luoyangqielanji / 杨炫之
by Yang, Xuanzhi, -555?
杨炫之, -555?
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Tian lu xing lu : pian zhi Xizang / zuo zhe Xu Chong, Qin Dan, Zhou Changzhi
天路行履 : 遍知西藏 / 作者徐衝, 秦丹, 州長治
by Xu, Chong
徐衝
Xianggang : Xing ke er chu ban (Xianggang) you xian gong si, 2007
香港 : 星克爾出版(香港)有限公司, 2007
 
 
Tiantai sheng ji lu / Pan Zhen bian ji
天台勝跡錄 / 潘瑊編輯
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Shao lin si lü you shou ce / "Shao lin si lü you shou ce" bian wei hui ; zhu bian Shi Yongxin
少林寺旅游手册 / "少林寺旅游手册"编委会 ; 主编释永信
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2005
北京市 : 宗教文化出版社, 2005
 
 
Ming shan you fang ji : [7 juan] fu zeng bu ji shan zhong gui lai lüe ji / Gao Henian
名山遊訪記 : [7卷] 附增補及山中歸來略記 / 高鶴年
by Gao, Henian
高鶴年
Taibei : Guan shi yin za zhi she, [1975]
臺北 : 觀世音雜誌社, [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Tokyo : Tokyo Shoseki, Showa 58 [1983]
 
 
Bangkok : Wat Mahāphru̜tthārām, 1968
 
 
Prawat wat Sīkhōmkham Phračhao Tonlūang læ Phra Phutthabāt
ประวัติวัดศรีโคมคำ พระเจ้าตนหลวงและพระพุทธบาท
Krung Thēp : Phikhanēt, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : พิฆเนศ, 2533 [1990]
BookBook [text, volume]
 
 
Hanoi : Thế Giới Publishers, 2003
 
 
Chŏl ŭl chʻajasŏ : chʻehomjŏk munhwa kihaeng / Ko Ŭn
절을찾아서 : 체험적문화기행 / 高銀
by Ko, Ŭn, 1933-
高銀, 1933-
Sŏul-si : Chʻaek Sesang, 1987
서울시 : 책세상, 1987
 
 
Yong he gong zhi lüe / Jing Liang bian zuan ; Niu Ligeng jiao ding ; Xizang she hui ke xue yuan Xizang xue Han wen wen xian bian ji shi bian ji
雍和宮志略 / 金梁编著 ; 牛力耕校订 ; 西藏社会科学院西藏学汉文文献编辑室编辑
by Jin, Liang
金梁
Beijing : Zhongguo Zang xue chu ban she, 1994
北京 : 中国藏学出版社, 1994
 
 
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hwangtʻo, 1997
서울特別市 : 黄土, 1997
 
 
Hanʾguk ŭi pŏmjong / [pʻyŏnjip mit parhaeng Kungnip Munhwajae Yŏnʾguso Misul Kongye Yŏnʾgusil]
韓國의梵鍾 / [편집및발행국립문화재연구소미술공예연구실]
[Seoul] : Kungnip Munhwajae Yŏnʾguso, 1996
[Seoul] : 국립문화재연구소, 1996
 
 
Yong he gong de ao mi / Wang Dian
雍和宮的奥秘 / 王点
by Wang, Dian
王点
Beijing : Zi jin cheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 紫禁城出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Nihon jiinshi no kenkyū. Chūsei kinsei hen / Hiraoka Jōkai cho
日本寺院史の研究. 中世・近世編 / 平岡定海著
by Hiraoka, Jōkai, 1923-
平岡定海, 1923-
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 63 [1988]
東京 : 吉川弘文館, 昭和 63 [1988]
 
 
Hanʾguk sachʻal sajŏn / Kwŏn Sang-no chŏ
韓國寺刹事典 / 權相老著
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ihwa Munhwa Chʻulpʻansa, pulgi 2538-nyŏn [1994]
서울特別市 : 梨花文化出版社, 佛紀2538年 [1994]
 
 
Silla ŭi pʻyesa / Hanʾguk Pulgyo Yŏnʾguwŏn chŏ
新羅의廢寺 / 韓國佛教研究院著
Sŏul : Ilchisa, 1974-77
서울 : 一志社, 1974-77
 
 
ʻAnusō̜n Wat Rātchapraditsathitmahāsīmārāmrātchawō̜rawihān khrop 100 pī, 26 Phrưtsačhikāyon 2407-26 Phrưtsačhikāyon 2507
อนุสรณ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสรมารามราชวรวิหาร ครบ ๑๐๐ ปี, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๐๗-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗
[Bangkok : Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ "ʻAnusō̜n Wat Rātchapradit Khrop Rō̜p 100 Pī", 1964]
[Bangkok : คณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์วัดราชประดิษฐ์ครบรอบ ๑๐๐ ปี", 1964]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fo guo xuan yi tan mi / "Shen mi Zhongguo" chuang zuo zu bian zhu
佛国悬疑探秘 / 《神秘中国》创作组编著
Changchun Shi : Jilin wen shi chu ban she, 2008
长春市 : 吉林文史出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.