National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 68 Results for subject:"Cabinet officers -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
by Phannipha Tuansophon
Krung thep : Samnakphim Dokya : chatchamnai doi Samakkhi San, 2545 [2002]
 
 
Phon phongnām
พ้น พงหนาม
by ʻAmnūai Wīrawan
อำนวย วีรวรรณ
[Bangkok] : [publisher not identified], 2521 [1978]
[Bangkok] : [publisher not identified], 2521 [1978]
 
 
by Sitthi Chirarot
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Matichon : Borisat Ngan Di chatchamnai, [1992]
 
 
Pramūan wōhān / khō̜ng Phrayā Kōmārakunmontrī
ประมวลโวหาร / ของ พระยาโกมารกุลมนตรี
Uniform title: Works. Selections. 1961
by Kōmārakunmontrī (Chư̄n), Phrayā, 1891-1961
โกมารกุลมนตรี (ชื่น), พระยา, 1891-1961
[Bangkok : Khropkhrua Phrayā Kōmārakunmontrī], 2504 [1961]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พระยาโกมารกุลมนตรี], ๒๕๐๔
 
 
 
 
by Bunchana Atthakor, 1910-
Krung Thep Maha Nakhon : Thai Watthana Phanit, 2518 [1975]
 
 
by Samak Sunthonwet, 1935-
[Bangkok] : Chaiyasit Phuwaphiromkhwan, [2530 i.e. 1987]
 
 
by Songvit Kaeosri
[Krung Thep Maha Nakhon] : Munnithi Sattrachan Bunchana `Atthakon phua Kansuksa lae Wichai, 2522 [1979]
 
 
ʻAttachīwaprawat læ ngān khō̜ng Sanō̜ ʻŪnākūn / bannāthikān, Phūnsin Wongkonlathūt
อัตชีวะประวัติและงานของ เสนาะ อูนากูล / บรรณาธิการ, พูนสิน วงศ์กลธูต
by Snoh Unakul, 1931-
Krung Thēp : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552
 
 
Chan māčhāk kāntǣngtang / Phonʻēk Sitthi Čhirarōt khīan
ฉันมาจากการแต่งตั้ง / พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ เขียน
by Sitthi Čhirarōt
สิทธิ จิรโรจน์
Kothomo. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhōn] : Bōrisat Phāsit Chāmkat, [2528 i.e. 1985]
กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : บริษัทภาษิตจำกัด, [2528 i.e. 1985]
 
 
Chalœ̄mphan, hīrō khō̜ng rao
เฉลิมพันธ์ ฮีโร่ ของเรา
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sīwikō̜n, 2554 i.e. 2011]
[กรุงเทพฯ : ศศิมา ศรีวิกรม์, 2011]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Manūn Bō̜risut, Mō̜, Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมนูญ บริสุทธิ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๑
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Manūn Bō̜risut], 2521 [1978]
[Bangkok : ครอบครัว นายมนูญ บริสุทธิ์], ๒๕๒๑
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.