National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 34 Results for subject:"Chants (Buddhist)"
Sort by:
 
 
 
Pulgyo ŭmak yŏnʾgu / Han Man-yŏng
佛敎音樂研究/ 韓萬榮
by Han, Man-yŏng, 1935-
韓萬榮, 1935-
[Seoul] : Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 1981
[서울] : 서울大學校出版部, 1981
 
 
Kokuritsu Gekijō shōmyō kōen
国立劇場聲明公演
[Tōkyō-to] : Kokuritsu Gekijō
[東京都] : 国立劇場
 
 
Mon mư̄ang nư̄a / ʻInsom Chaichomphū
มนต์เมืองเหนือ / อินทร์สม ชัยชมพู
[Chīang Rāi] : [ʻInsom Chaichomphū], [2540 i.e. 1997]
[เชียงราย] : [อินทร์สม ชัยชมพู], [2540 i.e. 1997]
 
 
Phutthakhāthā raksā chīwit sutyō̜t hǣng khāthā thī chāo phut thūa lōk yō̜m rap / Phō̜. Suwan
พุทธคาถา รักษาชีวิต สุดยอดแห่งคาถาที่ชาวพุทธทั่วโลกยอมรับ / พ. สุวรรณ
by Pho. Suwan
Krung Thep : Samnakphim BanMongkhon, 2540 [1997]
 
 
Yō̜tmuk [manuscript] / [pariwat dōi Sawing Bunčhœ̄m]
ยอดมุข [manuscript] / [ปริวรรตโดย สวิง บุญเจิม]
[ʻUbon Rātchathānī : Samnakphim Mō̜radok ʻĪsan, 200?]
[อุบลราชธานี: สำนักพิมพ์มรดกอีสาน, 200?]
 
 
Panyā bāramī [manuscript] / [pariwat dōi Sawing Bunčhœ̄m]
ปัญญาบารมี [manuscript] / [ปริวรรตโดย สวิง บุญเจิม]
[ʻUbon Rātchathānī : Samnakphim Mō̜radok ʻĪsan, 200?]
[อุบลราชธานี: สำนักพิมพ์มรดกอีสาน, 200?]
 
 
Khamphī ʻUnhatsawichai [manuscript] / [pariwat dōi Sawing Bunčhœ̄m]
อุณหัสสวิชัย [manuscript] / [ปริวรรตโดย สวิง บุญเจิม]
[ʻUbon Rātchathānī : Samnakphim Mō̜radok ʻĪsan, 200?]
[อุบลราชธานี: สำนักพิมพ์มรดกอีสาน, 200?]
 
 
Nangsū̜ kǣ ʻubāt [manuscript] / [pariwat dōi Sawing Bunčhœ̄m]
หนังสือแก้อุบาทว์ [manuscript] / [ปริวรรตโดย สวิง บุญเจิม]
[ʻUbon Rātchathānī : Samnakphim Mō̜radok ʻĪsan, 200?]
[อุบลราชธานี: สำนักพิมพ์มรดกอีสาน, 200?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.