National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 5532 Results for subject:"Childrens Literature."
Sort by:
 
 
Zeng bu de bao niao : Zang zu min jian tong hua gu shi ji / sou ji zheng li Xiao Chongsu
增布的宝鸟 : 藏族民间童话故事集 / 搜集整理肖崇素
by Xiao, Chongsu
肖崇素
Chongqing : Chongqing chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1983
重庆 : 重庆出版社 : 四川省新华书店发行所发行, 1983
 
 
New York : Weatherhill, 1975-<1977>
 
 
by Dawson, Gina
London, United Kingdom ; Chatswood, NSW : New Holland Publishers, 2018 , ©2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wanda shan zhong / Ding Jisong zhu ; [feng mian, cha tu Zhang Lu]
完达山中 / 丁继松著 ; [封面, 插圖张路]
by Ding, Jisong
丁继松
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1962
北京 : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1962
BookBook [text, volume]
 
 
Die jiao zhong feng / Yue Hanxing ; feng mian cha tu Jiang Lu
铁脚中锋 / 乐汉星 ; 封面, 插图姜陆
by Yue, Hanxing
乐汉星
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
[Peking] : 中國少年儿童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Sha shi bi ya gu shi = Lamb's tales from Shakespeare / edited by C. Kingsley Williams, M.A
莎士比亞故事 = Lamb's tales from Shakespeare / edited by C. Kingsley Williams, M.A
by Shakespeare, William, 1564-1616
[Taipei] : Dan jiang shu ju, Minguo 44 [1955]
[台北] : 淡江書局, 民國44 [1955]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Pig the Grub
by Blabey, Aaron
New York : Scholastic Press, [2019] , ©2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
Shi jie meng xiang : quan qiu zuo jia wei hai zi chuang zuo de he ping gu shi = Shijie mengxiang : quanqiu zuojia wei haizi chuangzuo de heping gushi / ben ce zhu bian Zhang...
世界梦想 : 全球作家为孩子创作的和平故事 = Shijie mengxiang : quanqiu zuojia wei haizi chuangzuo de heping gushi / 本册主编张明舟 ; 撰文[澳大利亚]苏珊娜・格维等 ; 绘图[澳大利亚]弗雷尼・莱萨克等 ; 翻译贺爱军, 徐玮琳, 李亮亮
Hefei : Anhui shao nian er tong chu ban she, 2014
合肥 : 安徽少年儿童出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kāngven lưklap / khīan læ tǣm dōi Chittakō̜n Vilaiphong
ກາງເວັນລຶກລັບ / ຂຽນ ແລະ ແຕ້ມໂດຍ ຈິດຕະກອນ ວິໄລພົງ
by Chittakō̜n Vilaiphong
ຈິດຕະກອນ ວິໄລພົງ
Lūang Phabāng : Samnakphim ʻĀi Nūnō̜i, 2011 , ©2011
ຫລວງພະບາງ : ສຳນັກພິມອ້າຍຫນູນ້ອຍ, 2011
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Therik, Ris
[Djakarta : Balai Pustaka, 1966]
 
 
Kamphā kap Phanyā : læ lư̄ang ʻư̄n ʻư̄n / khīan: Sīsavat Sīʻō̜ntā ; tǣm: Sombun Kǣomanīvong
ກໍ່າພ້າກັບພະຍາ : ແລະເລື່ອງອື່ນໆ / ຂຽນ: ສີສະຫວັດ ສີອ່ອນຕາ ; ແຕ້ມ: ສົມບຸນ ແກ້ວມະນີວົງ
by Sīsavat Sīʻō̜ntā
ສີສະຫວັດ ສີອ່ອນຕາ
Lūang Phabāng : Samnakphim ʻĀi Nūnō̜i, 2010 , ©2010
ຫລວງພະບາງ : ສຳນັກພິມ ອ້າຍຫນູນ້ອຍ, 2010
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Malan, César, 1787-1864
London : Printed for the Religious Tract Society, [1827?]
 
 
by Dasima
Semarang : Abede, [196-?]
 
 
by Upik, bu
Semarang : Abede, [196-?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.