National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 81 - 84 of 84 Results for subject:"China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo jin xian dai ren ming da ci dian / zhu bian Li Shengping ; fu zhu bian Liu Yingqi, Xu Fang, Tian Mu
中国近现代人名大辞典 / 主编李盛平 ; 副主编刘英琪, 许放, 田牧
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国国际广播出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1989
 
 
Mei shu ci lin. Wu tai mei shu juan = FAD. Stage design / [zhu bian You Baocheng, Gao Fei, An Hua]
美术辞林. 舞台美术卷 = FAD. Stage design / [主编尤宝诚, 高非, 安华]
Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
西安 : 陜西人民美術出版社 : 陜西省新華書店发行, 1989
 
 
Zhonghua ying lie da ci dian = Zhonghua yinglie dacidian / Fan Baojun, Zhu Jianhua zhu bian
中华英烈大辞典 = Zhonghua yinglie dacidian / 范宝俊, 朱建华主编
Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 1993
哈尔滨市: 黑龙江人民出版社, 1993
 
 
Shi jie Hua ren wen xue yi shu jie ming ren lu / zhu bian Huang Langhua, Xia Shanbin
世界华人文学艺朮界名人录/ 主编黃浪華,夏善彬
Beijing : Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 1999-
北京: 中化工商联合出版社, 1999-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.