National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 567 Results for subject:"China -- Economic policy -- 1976-"
Sort by:
 
 
Washington, D.C. : The Center : Document Expediting (DOCEX) Project, Exchange and Gift Division, Library of Congress [distributor], 1980
 
 
by Pomfret, Richard W. T
Adelaide : Chinese Economy Research Unit, University of Adelaide, 1992
 
 
Jing ji ti zhi gai ge de tan suo / Li Yining
经済体制改革的探索 / 厉以宁
by Li, Yining
厉以宁
[Peking] : Ren min ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 人民日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Tan tan ji hua tiao jie he shi chang tiao jie / Deng Liqun
谈谈计划调节和市场调节 / 邓力群
by Deng, Liqun
邓力群
Beijing : Ren min chu ban she, 1979
北京 : 人民出版社, 1979
 
 
Lun Zhongguo jing ji ti zhi gai ge de jin cheng : Meiguo Adenghaosi guo ji yan tao hui lun wen ji / Lei Pushi, Wu Jinglian bian
论中国经济体制改革的进程 : 美国阿登豪斯国际研讨会论文集 / 雷朴实, 吴敬琏编
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Fa zhan, bian ge, fan si : Zhongguo ti zhi gai ge de jin cheng he qu xiang yan jiu / Yao Gang ... [et al.] zhu
发展・变革・反思 : 中国体制改革的进程和趋向研究 / 姚钢 ... [et al.] 著
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
She hui zhu yi jing ji xiao guo wen ji / Guang ming ri bao she li lun bu bian
社会主义经济效果文集 / 光明日报社理论部编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1981
 
 
Bian ge yu fa zhan : jing ji xue de chen si / Jin Wen zhu
变革与发展 : 经济学的沉思 / 金汶著
by Qin, Wen
金汶
[Beijing] : Hong qi chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1988
[北京] : 紅旗出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1988
 
 
New Delhi : Tulika Print Communication Services, 1988
 
 
Guo min jing ji zong he ping heng de ruo gan li lun wen ti / Liu Guoguang zhu bian ; bian shen xiao zu Liang Wensen ... [et al.]
国民经济综合平衡的若干理论问题/ 刘国光主编; 编审小组梁文森... [et al.]
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 中國社会科学出版社: 新華書店北京发行所发行, 1981
 
 
Beijing, China : Foreign Languages Press : Distributed by China Publications Centre, 1984
 
 
Zhongguo ren zou chu kun jing : dang qian gai ge zhong de re men hua ti / zhu bian Lu Tao ; fu zhu bian Yin Jiliang
中国人走出困境 : 当前改革中的热门话题 / 主编路滔 ; 副主编印继梁
Beijing : Zhong guo gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 中国工人出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1992
 
 
by Hussain, Athar
Copenhagen, Denmark : Center for East and Southeast Asian Studies, University of Copenhagn, 1992
 
 
Shi lun wo guo she hui zhu yi jing ji fa zhan de xin zhan lue / Ma Hong zhu
试论我国社会主义经济发展的新战略/ 马洪著
by Ma, Hong
马洪
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 中國社会科学出版社: 新華書店北京发行所发行, 1982
 
 
Uniform title: Zusetsu Chugoku no keizai. English
by Yabuki, Susumu, 1938-
Boulder : Westview Press, 1995
 
 
Dang qian jing ji jian she de fang zhen
当前经济建设的方针
Beijing : Ren min ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, [1982]
北京: 人民日报出版社: 新华书店北京发行所发行, [1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.