National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 306 Results for subject:"China -- Foreign relations -- Great Britain."
Sort by:
 
 
by Wenguang, Shao
Basingstoke : Macmillan in association with St. Antony's College, Oxford, 1991
 
 
Yingguo yu Zhongguo de wai jiao guan xi (1929-1937) / Li Shide
英國與中國的外交關係(一九二九 - 一九三七) / 李仕德
by Li, Shide
李仕德
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan : Jing xiao shang San min shu ju, Minguo 88 [1999]
臺北縣新店市 : 國史館 : 經銷商三民書局, 民國88 [1999]
 
 
Yingguo yi hui fang Hua tuan shi lu : Zhong Ying li shi guan xi zhi xin ye / Du li chu ban she zi liao shi bian
英國議會訪華團實錄 : 中英歷史關係之新頁 / 獨立出版社資料室編
by Du li chu ban she
獨立出版社
Chongqing : [Du li chu ban she], Minguo 32 [1943]
重慶 : [獨立出版社], 民國32 [1943]
 
 
Ying Mei te shu guan xi yu Yingguo dui Hua zheng ce, 1949-1954 = Anglo-American special relationship & British policy toward China, 1949-1954 / Xue Mouhong, Lü Jie
英美特殊关系与英国对华政策, 1949-1954 = Anglo-American special relationship & British policy toward China, 1949-1954 / 薛谋洪, 吕杰
by Xue, Mouhong, 1928-
薛谋洪, 1928-
Xi'an : Xi'an jiao tong da xue chu ban she, 2003
西安 : 西安交通大学出版社, 2003
 
 
Bai nian Zhong Ying guan xi / Wang Weimin zhu bian
百年中英关系 / 王为民主编
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2006
北京市 : 世界知識出版社, 2006
 
 
Cong Xianggang ge rang dao nü wang fang Hua : Zhong Ying guan xi, 1840-1986 / Zhu Zongyu, Yang Yuanhua, Dou Hui zhu
从香港割让到女王访华 : 中英关系, 1840-1986 / 朱宗玉, 杨元华, 竇晖著
by Zhu, Zongyu
朱宗玉
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店發行, 1990
 
 
Fu yi ri ji / Zhang Xi zhuan
撫夷日記 / 張喜撰
by Zhang, Xi
張喜
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Ming mo Zhong Ying Humen shi jian ti gao kao zheng / Wang Zongyan zhu
明末中英虎門事件題稿考證 / 汪宗衍著
by Wang, Zongyan
汪宗衍
Aomen : Yu jin shu wu, 1968
澳門 : 于今書屋, 1968
 
 
Chatham House, London : [publisher not identified], March 09, 1992
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.