National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 181 - 200 of 203 Results for subject:"China -- History -- Opium War, 1840-1842."
Sort by:
 
 
Li shi xiao gu shi cong shu xuan ji. Ya pian zhan zheng dao xin hai ge ming bu fen / Shandong ren min chu ban she bian
历史小故事丛书选辑. 鸦片战争到辛亥革命部分 / 山东人民出版社编
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1984
 
 
 
Xi xue dong jian yu Zhongguo shi qing = Seigaku tōzen to Chūgoku jijō / [Ri] Zengtian She zhu ; You Qimin, Zhou Qiqian yi
西学东渐与中国事情 = 西學東漸と中國事情 / [日] 增田涉著 ; 由其民, 周启乾译
Uniform title: Seigaku tōzen to Chūgoku jijō. Chinese
by Masuda, Wataru, 1903-1977
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
 
 
Jingkou zhang gu cong bian
京口掌故叢編
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, [1987?]
[Peking] : 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行, [1987?]
BookBook [text, volume]
 
 
Ya pian zhan zheng qian Zhong Ying jiao she wen shu / Zuozuo Muzhengzai bian
鴉片戰爭前中英交涉文書 / 佐佐木正哉編
Uniform title: Ahen sensō zen Chū-Ei kōshō bunsho. chinese
鴉片戰爭前中英交涉文書. Chinese
by Sasaki, Masaya
佐佐木正哉
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1976?]
 
 
1840 nian : bei hong chu zhong shi ji / Zhang Jian
1840年 : 被轰出中世纪 / 张剑著
by Zhang, Jian
张剑
Shanghai : Dong fang chu ban zhong xin, 2016
上海 : 东方出版中心, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Li shi zhen tan : cong ya pian zhan zheng dao xin hai ge ming / Huang Yuhe zhu = The historian as a detective : from the Opium Wars to the 1911 revolution / by John Y. Wong
历史侦探 : 从鸦片战争到辛亥革命 / 黃宇和著 = The historian as a detective : from the Opium Wars to the 1911 revolution / by John Y. Wong
by Wong, J. Y
黃宇和
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2018
广州市 : 广东人民出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
by Holt, Edgar
Chester Springs, Pa. : Dufour Editions, [1964]
 
 
1860 nian : ju tong yu zi qiang / Ouyang Yuefeng zhu
1860年 : 巨痛与自强 / 欧阳跃峰著
by Ouyang, Yuefeng, 1955-
欧阳跃峰, 1955-
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2015
上海市 : 东方出版中心, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Bu jun deng de dui kang : ya pian zhan zheng zhong Guangdong hai fang kuai su beng kui de yuan yin / Yuan Zhancong
不均等的對抗 : 鴉片戰爭中廣東海防快速崩潰的遠因 / 袁展聰
by Yuan, Zhancong
袁展聰
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2019
香港 : 天地圖書有限公司, 2019
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.