National Library of Australia

Showing 61 - 78 of 78 Results for subject:"China -- Maps -- Early works to 1800."
Sort by:
 
 
Ming Qing Beijing cheng tu / Xu Pingfang bian zhu ; Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian ji
明清北京城图 / 徐苹芳编著;中国社会科学院考古研究所编辑
by Xu, Pingfang
徐苹芳
Beijing : Di tu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 地图出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Yu di zong tu [microform]
輿地總圖 [microform]
[Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service, 197-?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Da Ming guo tu zhi : Luo Mingjian Zhongguo di tu ji = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju...
大明國圖志 : 羅明堅中國地圖集 = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [澳門特別行政區政府文化局編 ; 金國平翻譯]
Uniform title: Atlante della Cina di Michele Ruggieri, S.I. Chinese
by Ruggieri, Michele
Aomen : Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju, 2013
澳門 : 澳門特別行政區政府文化局, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
by Ruggieri, Michele
Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1993
 
 
[Taibei] : Guo fang yan jiu yuan, Minguo 53 [1964]
[臺北] : 國防研究院, 民國53 [1964]
 
 
Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhong wen gu di tu xu lu / Li Xiaocong bian zhu
美国国会图书馆藏中文古地图叙录 / 李孝聪编著
by Li, Xiaocong, 1947-
李孝聪, 1947-
Beijing : Wen wu chu ban she, 2004
北京 : 文物出版社, 2004
 
 
Kangxi chao "Huang yu quan lan tu" : Guo jia zhen gui gu ji ming lu, Huang yu quan lan tu / Bai Hongye, Li Xiaocong zhu
康熙朝《皇舆全览图》: 国家珍贵古籍名录, 皇舆全览图 / 白鸿叶, 李孝聪著
by Bai, Hongye, 1979-
白鸿叶, 1979-
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2014
北京市 : 国家图书馆出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Chizu bunkashijō no Kōyozu / Unno Kazutaka cho ; kanshū Hisatake Tetsuya, Kobayashi Shigeru ; henshū Yōgi Yoshimi
地図文化史上の広輿図 / 海野一隆著 ; 監修久武哲也, 小林茂 ; 編集要木佳美
by Unno, Kazutaka, 1921-
海野一隆, 1921-
Tōkyō : Tōyō Bunko, 2010
東京 : 東洋文庫, 2010
 
 
Ming dai fu xian di tu cong kan / Sheng Bo zhu bian
明代府县地图丛刊 / 盛博主编
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2010
西安市 : 西安地图出版社, 2010
 
 
Ming dai yu tu zong lu / Wang Ziqiang bian
明代舆图综录 / 王自强编
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2007
北京 : 星球地图出版社, 2007
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.