National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 21 Results for subject:"Chinese language -- Writing -- Dictionaries."
Sort by:
 
 
Zheng cao li zhuan si ti zi dian
正草隶篆四体字典
Shanghai : Shanghai shu dian, 1980
上海: 上海书店, 1980
 
 
Shu ti da zi dian /cTakatsuka Chikudō chien hsiu
書體大字典 / 高塚竹堂監修
Uniform title: Shotai jiten. vol. 1 Kanjihen
by Takatsuka, Chikudō, 1889-1968
高塚竹堂, 1889-1968
Tainan Shi : Zheng yan chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺南 : 正言出版社, 民國63 [1974]
 
 
Zhen cao li zhuan si ti da zi dian / Chen Hexiang bian
真草隸篆四體大字典 / 陳和祥編
Shanghai : Sao ye shan fang, Minguo 18 [1929]
上海 : 掃葉山房, 民國18 [1929]
 
 
Ba ti zi jian / Xi bei chu ban she bian ji bu
八體字鑑 / 西北出版社編輯部
Tainan : Xi bei chu ban she, Minguo 64 [1975]
台南 : 西北出版社, 民國64 [1975]
 
 
Qin Han Wei Jin zhuan li zi xing biao / Han yu da zi dian zi xing zu bian ; [ze ren bian ji Fang Shuxin]
秦汉魏晋篆隸字形表 / 汉语大字典字形组编 ; [責任编辑方述鑫]
Chengdu : Sichuan ci shu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川辞书出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Sŏchʻe chajŏn
書體字典
Sŏul : Kyŏngin Munhwasa, 1972
서울 : 景仁文化社, 1972
 
 
Chang yong biao zhun guo zi hui bian
常用標準國字彙編
Taibei Shi : Yuan li chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 遠力出版社, 民國72 [1983]
 
 
Shodō daijiten / Fushimi Chūkei hen
書道大字典 / 伏見冲敬編
by Fushimi, Chūkei, 1917-
伏見冲敬, 1917-
Tōkyō : Kadokawa Shoten, Shōwa 49 [1974]
東京 : 角川書店, 昭和49 [1974]
 
 
Gotai jihan / Chikuzan Takada Tadachika sanhen
五體字範/ 竹山高田忠周纂編
Tōkyō : Kokusho Kankōkai, Shōwa 49 [1974]
東京: 国書刊行会, 昭和49 [1974]
 
 
Zhongguo xing shu da zi dian / zhu bian Chen Zhenlian ; fen juan zhu bian Wang Yihua
中國行書大字典 / 主編陳振濂 ; 分卷主編王義驊
Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2007
杭州市 : 浙江古籍出版社, 2007
 
 
Jian du bo shu zi dian / Chen Jiangong, Xu Min bian
簡牘帛書字典 / 陳建貢, 徐敏編
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1991
上海 : 上海書畫出版社, 1991
 
 
Ding zheng liu shu tong / Min Qiji ji ; Bi Hongshu zhuan ding
訂正六書通 / 闵齐伋辑 ; 毕弘述篆订
Uniform title: Liu shu tong
六書通
by Min, Qiji, 1580-
闵齐伋, 1580-
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2013
上海 : 上海書店出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo zhuan wa tao wen da zi dian / Chen Jian'gong bian zhu
中國磚瓦陶文大字典 / 陳建貢編著
by Chen, Jian'gong, 1956-
陳建貢, 1956-
Xi'an : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2001
西安 : 世界图书出版公司, 2001
 
 
Shodō rikutai daijiten / Fujiwara Sosui hen
書道六體大字典 / 藤原楚水編
Tōkyō : Sanseidō, Shōwa 40 [1965]
東京 : 三省堂 昭和40 [1965]
 
 
Zi xing hui dian / [bian zuan zhe Lian guan zi xing hui dian bian zuan wei yuan hui ; zhu zuan Chen Xinxiong ... et al.]
字形匯典/ [編纂者聯貫字形匯典編纂委員會 ; 主纂陳新雄... et al.]
Taibei shi : Lian guan chu ban she, Minguo 72- [1983-
台北市: 聯貫出版社, 民國72- [1983-
 
 
Shogen / Fujiwara Kakurai hen
書源 / 藤原鶴来編
by Fujiwara, Kakurai, 1893-
藤原鶴来, 1893-
Tōkyō : Nigensha, 1970
東京 : 二玄社, 1970
 
 
Si ti da zi dian / [Chen Hexiang zhu bian]
四體大字典 / [陳和祥主编]
Beijing : Zhongguo shu dian, 1980
北京 : 中国书店, 1980
 
 
Nü Han zi dian / Chen Qiguang bian
女漢字典 / 陳其光編
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.