National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 50630 Results for subject:Christianity.
Sort by:
 
 
Dian Qian Chuan bian Jidu jiao chuan bo yan jiu (1840-1949) = Dian Qian Chuan bian Jidujiao chuanbo yanjiu (1840-1949) / Dong Renda zhu
滇黔川边基督教传播研究(1840-1949) = Dian Qian Chuan bian Jidujiao chuanbo yanjiu (1840-1949) / 东人达著
by Dong, Renda, 1950-
东人达, 1950-
Beijing : Ren min chu ban she, 2004
北京 : 人民出版社, 2004
 
 
Jidu jiao yu Yunnan shao shu min zu / Han Junxue zhu
基督敎与云南少数民族/ 韩军学著
by Han, Junxue
韩军学
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2000
昆明市 : 云南人民出版社, 2000
 
 
Yun Chʻi-ho wa Kim Kyo-sin / Yang Hyŏn-hye chiŭm
윤치호와김교신/ 양현혜지음
by Yang, Hyŏn-hye, 1961-
양현혜, 1961-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hanul, 1994
서울특별시 : 한울, 1994
 
 
Xiang cun ji du jiao de zu zhi te zheng ji qi she hui jie gou xing wei zhi : Hua'nan Y Xian X Zhen ji du jiao jiao hui zu zhi yan jiu / Li Feng zhu
乡村基督教的组织特征及其社会结构性位秩 : 华南Y县X镇基督教教会组织研究 / 李峰著
by Li, Feng
李峰
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2005
上海市 : 复旦大学出版社, 2005
 
 
Jidu jiao zai Hua chuan bo xi nian. Hebei juan / Xie Cheng bian zhu = Jidujiao zaihua chuanbo xinian. He Bei juan / Xiecheng bianzhu
基督教在華傳播系年. 河北卷 / 解成编著 = Jidujiao zaihua chuanbo xinian. He Bei juan / Xiecheng bianzhu
by Xie, Cheng
解成
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2008
天津市 : 天津古籍出版社, 2008
 
 
Jidu zong jiao zai Sichuan chuan bo shi gao / Qin Heping zhu
基督宗教在四川传播史稿 / 秦和平著
by Qin, Heping
秦和平
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2006
成都 : 四川人民出版社, 2006
 
 
by Charlton, Emanuel C
Dayton, O. : Christian publishing association, 1908
 
 
by Bauer, Florence Anne Marvyne
Indianapolis, New York, The Bobbs-Merrill company, [1945]
 
 
 
 
 
by Wieland, Skye Elizabeth
[Ashland, Kentucky] : Shadetree Publishing Llc, [2012] , ©2012
BookBook [text, volume]
 
 
by Wieland, Skye Elizabeth
[Ashland, Kentucky] : Shadetree Publishing, [2012] , ©2012
BookBook [text, volume]
 
 
[Adamstown, N.S.W.] : Livefree Church, 2018 , ©2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Storey, Anthony
London ; Boston : Boyars : [Distributed by Calder and Boyars], 1978
 
by Dillon, Christine
Pennant Hills, NSW : Links in the chain press, 2021 , ©2021
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
by Dillon, Christine
Pennant Hills, NSW : Links in the chain press, 2021 , ©2021
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.