National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 934 Results for subject:"Civilization, Western."
Sort by:
 
 
Limadou : Zhong xi shu xue wen hua jiao liu de shi zhe / Zeng Zheng, Sun Yufeng zhu
利玛窦 : 中西数学文化交流的使者 / 曾峥, 孙宇锋著
by Zeng, Zheng, 1961-
曾峥, 1961-
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2015 nian 12 yue
广州 : 暨南大学出版社, 2015年12月
BookBook [text, volume]
 
 
Xi feng dong jian : wan Qing Min chu Shanghai yi wen jie = The cultural exchange / Zhang Wei zhu
西風東漸 : 晚清民初上海藝文界 = The cultural exchange / 張偉著
by Zhang, Wei, 1956-
張偉, 1956-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 nian 11 yue
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2013年11月
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong xi wen hua jiao liu yu ling nan she hui bian qian / Zhao Chunchen, He Dajin, Leng Dong zhu bian
中西文化交流与岭南社会变迁 / 赵春晨, 何大进, 冷东主编
by Ming Qing yi lai Zhong Xi wen hua jiao liu yu Ling nan she hui bian qian xue shu yan tao hui (2002 : Guangzhou da xue)
明清以来中西文化交流与岭南社会变迁学术研讨会 (2002 : Guangzhou da xue)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2004
北京 : 中國社会科学出版社 : 経销新华书店, 2004
 
 
by Sulak Sivaraksa
[Bangkok] : `Akson San : Chatchamnai doi Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai, 2530 [1987]
 
 
Xi fang zhi wei lai / zhu zhe Debeiwu ; yi zhe Yin Haiguang ; Lin Zhenghong zhu bian
西方之未來 / 著者德貝吾, 譯者殷海光 ; 林正弘主編
Uniform title: The future of the West. Chinese
by Beus, Jacobus Gijsbertus de, 1909-
Taibei shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1990
台北市 : 桂冠圖書股份有限公司, 1990
 
 
 
by King, David B
Selinsgrove [Pa.] : Susquehanna University Press ; London : Associated University Presses, c1988
 
 
 
by Fersen, Mikhail
Mexico : Editorial Jus, 1968
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.