National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1453 Results for subject:"Communist parties."
Sort by:
 
 
Xinjiang zhi bu sheng huo [electronic resource]
新疆支部生活 [electronic resource]
Uniform title: Xinjiang zhi bu sheng huo (Online)
新疆支部生活(Online)
Wulumuqi : Xinjiang Wewuer Zizhiqu dang wei, 1988-1993
乌鲁木齐 : 新疆维吾尔自治区党委, 1988-1993
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xin Jilin [electronic resource]
新吉林 [electronic resource]
Uniform title: Xin Jilin (Online)
新吉林(Online)
Changchun : Zhong gong Jilin Sheng wei yuan hui, 1970-1979
长春 : 中共吉林省委员会, 1970-1979
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhong gong Tongren shi wei dang xiao xue bao Journal of Tongren prefectural party institute of CCP. [electronic resource] =
中共铜仁市委党校学报 Journal of Tongren prefectural party institute of CCP. [electronic resource] =
Uniform title: Zhong gong Tongren shi wei dang xiao xue bao (Online)
中共铜仁市委党校学报(Online)
Tongren : Zhong gong Tongren di wei dang xiao, 2003-
铜仁 : 中共铜仁地委党校, 2003-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Xin Jilin [electronic resource]
新吉林 [electronic resource]
Uniform title: Xin Jilin (Online)
新吉林(Online)
Changchun : Zhong gong Jilin Sheng wei yuan hui, 1970-197?
长春 : 中共吉林省委员会, 1970-197?
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Dang dai Guizhou [electronic resource]
当代贵州 [electronic resource]
Uniform title: Dang dai Guizhou (Online)
当代贵州(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei xuan chuan bu, 1995-2003
贵阳 : 中共贵州省委宣传部, 1995-2003
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Sichuan tong yi zhan xian [electronic resource]
四川统一战线 [electronic resource]
Uniform title: Sichuan tong yi zhan xian (Online)
四川统一战线(Online)
Chengdu : Zhong gong Sichuan Sheng wei tong zhan bu, 1986-
成都 : 中共四川省委统战部, 1986-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Gui zhou dang de sheng huo Nong cun ban. [electronic resource] :
贵州党的生活 农村版. [electronic resource] :
Uniform title: Gui zhou dang de sheng huo (Online)
贵州党的生活(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei xuan chuan bu, 1988-1993
贵阳 : 中共贵州省委宣传部, 1988-1993
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guizhou dang de sheng huo Cheng shi ban. [electronic resource] :
贵州党的生活 城市版. [electronic resource] :
Uniform title: Guizhou dang de sheng huo (Online)
贵州党的生活(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei xuan chuan bu, 1988-1994
贵阳 : 中共贵州省委宣传部, 1988-1994
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Neimenggu xuan chuan Eber monggol-un uhagulul. [electronic resource] =
内蒙古宣传 Eber monggol-un uhagulul. [electronic resource] =
Uniform title: Neimenggu xuan chuan (Online)
内蒙古宣传(Online)
Huhehaote : Zhong gong Neimenggu dang wei xuan chuan bu, 1992-2003
呼和浩特 : 中共内蒙古党委宣传部, 1992-2003
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Mao Zedong Deng Xiaoping Jiang Zemin san dai zhong yang ling dao ji ti yu Zhongguo gong chan dang de jian she / Liu Chunsheng, Gu Anlin, Guo Bi zhu bian
毛泽东邓小平江泽民三代中央领导集体与中国共产党的建设 / 刘春盛, 谷安林, 国弼主编
Shenyang : Shenyang chu ban she, 1993
沈阳 : 沈阳出版社, 1993
 
 
Hu Qiaomu tan Zhong gong dang shi / "Hu Qiaomu zhuan" bian xie zu bian
胡乔木谈中共党史 / 《胡乔木传》编写组编
by Hu, Qiaomu, 1912-1992
胡乔木, 1912-1992
Beijing : Ren min chu ban she, 1999
北京 : 人民出版社, 1999
 
 
Chen Yun dang jian si xiang tan tao / zhu bian Zhang Quanjing ; fu zhu bian Li Jingtian ... [et al.]
陈云党建思想探讨 / 主编张全景 ; 副主编李景田 ... [et al.]
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2005
上海市 : 上海交通大学出版社 2005
 
 
Yi "san ge dai biao" wei gang ling quan mian jia qiang dang de jian she = Yisange daibiao weigangling quanmian jiaqiang dangde jianshe / ben shu bian xie zu bian zhu
以 "三个代表" 为纲领全面加強党的建设 = Yisange daibiao weigangling quanmian jiaqiang dangde jianshe/ 本书编写组编著
Beijing : Dang jian du wu chu ban she, 2000
北京 : 党建读物出版社, 2000
 
 
by Rao, C. V. N
New Delhi : A.P.H. Publishing, 2001
 
 
Ru he ren shi gong chan dang, Zhou Jingwen zhu
如何認識共產黨, 周鯨文著
by Zhou, Jingwen, 1909-
周鯨文, 1909-
[Xianggang] Shi dai pi ping she [1962]
[香港] 時代批評社 [1962]
 
 
Lun wu chan jie ji zheng dang / Zhao Yongxue
论无产阶级政党 / 赵永学
by Zhao, Yongxue
赵永学
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
郑州 : 河南人民出版社 : 河南省新华书店发行, 1982
 
 
by McInnes, Neil, 1924-
London ; New York : Published for the Royal Institute of International Affairs by Oxford University Press, 1975
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.