National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 5929 Results for subject:Communists.
Sort by:
 
 
Peng zong zai guo wai / Sun Lizhong
彭总在国外 / 孙立忠
by Sun, Lizhong
孙立忠
Beijing : Hua yi chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1990
北京 : 华艺出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1990
 
 
Mao Zedong de ling dao yi shu / zhu bian Chen Dengcai ; fu zhu bian Liu Guangrong
毛泽东的领导艺术 / 主编陈登才 ; 副主编刘光荣
Beijing : Jun shi ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 军事科学出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Dang dai Guizhou Guizhou today. [electronic resource] =
当代贵州 Guizhou today. [electronic resource] =
Uniform title: Dang dai Guizhou (Online)
当代贵州(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei ban gong ting, 2004-
贵阳 : 中共贵州省委办公厅, 2004-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Dang dai Guizhou [electronic resource]
当代贵州 [electronic resource]
Uniform title: Dang dai Guizhou (Online)
当代贵州(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei ban gong ting, 1995-200?
贵阳 : 中共贵州省委办公厅, 1995-200?
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guizhou dang feng lian zheng [electronic resource]
贵州党风廉政 [electronic resource]
Uniform title: Guizhou dang feng lian zheng (Online)
贵州党风廉政(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei ban gong ting, 1993-
贵阳 : 中共贵州省委办公厅, 1993-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Neimenggu tong zhan li lun yan jiu [electronic resource]
内蒙古统战理论研究 [electronic resource]
Uniform title: Neimenggu tong zhan li lun yan jiu (Online)
内蒙古统战理论研究(Online)
Huhehaote : Neimenggu she hui zhu yi xue yuan, 1984-
呼和浩特 : 内蒙古社会主义学院, 1984-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xinjiang zhi bu sheng huo [electronic resource]
新疆支部生活 [electronic resource]
Uniform title: Xinjiang zhi bu sheng huo (Online)
新疆支部生活(Online)
Wulumuqi : Xinjiang Wewuer Zizhiqu dang wei, 1988-1993
乌鲁木齐 : 新疆维吾尔自治区党委, 1988-1993
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xin Jilin [electronic resource]
新吉林 [electronic resource]
Uniform title: Xin Jilin (Online)
新吉林(Online)
Changchun : Zhong gong Jilin Sheng wei yuan hui, 1970-1979
长春 : 中共吉林省委员会, 1970-1979
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhong gong Tongren shi wei dang xiao xue bao Journal of Tongren prefectural party institute of CCP. [electronic resource] =
中共铜仁市委党校学报 Journal of Tongren prefectural party institute of CCP. [electronic resource] =
Uniform title: Zhong gong Tongren shi wei dang xiao xue bao (Online)
中共铜仁市委党校学报(Online)
Tongren : Zhong gong Tongren di wei dang xiao, 2003-
铜仁 : 中共铜仁地委党校, 2003-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Xin Jilin [electronic resource]
新吉林 [electronic resource]
Uniform title: Xin Jilin (Online)
新吉林(Online)
Changchun : Zhong gong Jilin Sheng wei yuan hui, 1970-197?
长春 : 中共吉林省委员会, 1970-197?
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Dang dai Guizhou [electronic resource]
当代贵州 [electronic resource]
Uniform title: Dang dai Guizhou (Online)
当代贵州(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei xuan chuan bu, 1995-2003
贵阳 : 中共贵州省委宣传部, 1995-2003
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Sichuan tong yi zhan xian [electronic resource]
四川统一战线 [electronic resource]
Uniform title: Sichuan tong yi zhan xian (Online)
四川统一战线(Online)
Chengdu : Zhong gong Sichuan Sheng wei tong zhan bu, 1986-
成都 : 中共四川省委统战部, 1986-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Gui zhou dang de sheng huo Nong cun ban. [electronic resource] :
贵州党的生活 农村版. [electronic resource] :
Uniform title: Gui zhou dang de sheng huo (Online)
贵州党的生活(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei xuan chuan bu, 1988-1993
贵阳 : 中共贵州省委宣传部, 1988-1993
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guizhou dang de sheng huo Cheng shi ban. [electronic resource] :
贵州党的生活 城市版. [electronic resource] :
Uniform title: Guizhou dang de sheng huo (Online)
贵州党的生活(Online)
Guiyang : Zhong gong Guizhou Sheng wei xuan chuan bu, 1988-1994
贵阳 : 中共贵州省委宣传部, 1988-1994
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Neimenggu xuan chuan Eber monggol-un uhagulul. [electronic resource] =
内蒙古宣传 Eber monggol-un uhagulul. [electronic resource] =
Uniform title: Neimenggu xuan chuan (Online)
内蒙古宣传(Online)
Huhehaote : Zhong gong Neimenggu dang wei xuan chuan bu, 1992-2003
呼和浩特 : 中共内蒙古党委宣传部, 1992-2003
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Mao Zedong Deng Xiaoping Jiang Zemin san dai zhong yang ling dao ji ti yu Zhongguo gong chan dang de jian she / Liu Chunsheng, Gu Anlin, Guo Bi zhu bian
毛泽东邓小平江泽民三代中央领导集体与中国共产党的建设 / 刘春盛, 谷安林, 国弼主编
Shenyang : Shenyang chu ban she, 1993
沈阳 : 沈阳出版社, 1993
 
 
Zai Zhongguo gong chan dang quan guo xuan chuan gong zuo hui yi shang de jiang hua / Mao Zedong
在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话 / 毛澤东
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1964
北京 : 人民出版社, 1964
 
 
Hu Qiaomu tan Zhong gong dang shi / "Hu Qiaomu zhuan" bian xie zu bian
胡乔木谈中共党史 / 《胡乔木传》编写组编
by Hu, Qiaomu, 1912-1992
胡乔木, 1912-1992
Beijing : Ren min chu ban she, 1999
北京 : 人民出版社, 1999
 
 
Chen Yun dang jian si xiang tan tao / zhu bian Zhang Quanjing ; fu zhu bian Li Jingtian ... [et al.]
陈云党建思想探讨 / 主编张全景 ; 副主编李景田 ... [et al.]
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2005
上海市 : 上海交通大学出版社 2005
 
 
Yi "san ge dai biao" wei gang ling quan mian jia qiang dang de jian she = Yisange daibiao weigangling quanmian jiaqiang dangde jianshe / ben shu bian xie zu bian zhu
以 "三个代表" 为纲领全面加強党的建设 = Yisange daibiao weigangling quanmian jiaqiang dangde jianshe/ 本书编写组编著
Beijing : Dang jian du wu chu ban she, 2000
北京 : 党建读物出版社, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.