National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Compassion -- Religious aspects -- Buddhism."
Sort by:
 
 
Zhen ai wu xian / Da-lai La-ma zhu ; Jie-fu-rui Huo-pu Jin-si Ying wen bian yi ; Zhuang Ying-ting yi = How to expand love / Dalai Lama ; Jeffrey Hopkins
眞愛無限 / 達賴喇嘛著 ; 傑佛瑞・霍普金絲英文編譯 ; 莊媖婷譯 = How to expand love / Dalai Lama ; Jeffrey Hopkins
Uniform title: How to expand love. Chinese
by Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei Shi : Tian xia za zhi chu ban gong si, 2006
臺北市 : 天下雜誌出版公司, 2005
 
 
Ni ke yi, ai / Yixing chan shi zhu ; Zheng Weiyi yi ; Zheng Zhenhuang yi jiao
你可以, 愛 / 一行禪師著 ; 鄭維儀譯 ; 郑振煌译校
Uniform title: Thương yêu theo phương pháp bụt dạy. Chinese
by Nhất Hạnh, Thích, 1926-
Beijing Shi : Zi jin cheng chu ban she, 2011
北京市: 紫禁城出版社 2011
 
 
Khwāmrak 10 miti
ความรัก 10 มิติ
Krung Thēp : Munnithi Thammasanti, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมสันติ, ๒๕๒๘ [1985]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a ʻĒk Dilok Phattharakōson Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜. ʻadīt sēnāthikān thahān...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล ม.ว.ม., ป.ช. อดีตเสนาธิการทหารเรือ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phattharakōson, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวภัทรโกศล, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
by Das, Lama Surya
Sydney, New South Wales : Penguin Random House Australia, 2011 , ©2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.