National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 13131 Results for subject:Conferences.
Sort by:
 
 
Hubei zheng xie tong xun [electronic resource]
湖北政协通讯 [electronic resource]
Uniform title: Hubei zheng xie tong xun (Online)
湖北政协通讯(Online)
Wuhan : Zheng xie Hubei Sheng wei yuan hui ban gong ting, 1979-1991
武汉 : 政协湖北省委员会办公厅, 1979-1991
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
by Conference on United Nations Procedures
Muscatine, Iowa : Stanley Foundation, -1981-1983
JournalJournal [text, volume]
 
 
Minshatō Zenkoku Taikai ketteishū
民社党全国大会決定集
by Minshatō. Zenkoku Taikai
民社党. 全国大会
[Tōkyō] : Minshatō
[東京] : 民社党
 
 
 
Taiguo zheng zhi jing ji yu fa zhan zhi li : Huang shi jun quan, qu yu jing ji yu she hui zu qun shi jiao = The political economy and development governance in thailand :...
泰國政治經濟與發展治理: 皇室軍權、區域經濟與社會族群視角 = The political economy and development governance in thailand : perspectives from royal family, military power, regional economy, and social enthicity = เศรษฐศาสตร์การเมืองและพัฒนาการการปกครองในประเทศไทย มุมมองจากราชวงศ์ อำนาจทางทหาร เศรษฐกิจในภูมิภาคและชาติพันธุ์ทางสังคม / 宋鎮照, 洪鼎倫主編
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si , 2017
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司 , 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hō̜ngkong ngān prachum kammakān Phō̜. Sō̜. Lō̜. 2514 læ kānprachum yuwaphut Na Sawangkhaniwāt ; banthưk læ ʻōwāt Mō̜m Čhao Ying...
ฮ่องกง งานประชุมกรรมการ พสล. ๒๕๑๔ และ การประชุมยุวพุทธ ณ สวางคนิวาส ; บันทึกและโอวาท หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
by World Fellowship of Buddhists
[Phranakhō̜n] : [ʻOngkān Phutthasātsanikkasamphan hǣng Lōk], [2514 [1971]]
[พระนคร] : [องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก], [2514 [1971]]
BookBook [text, volume]
 
 
by Mill Operators' Conference
Parkville, Victoria : Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 1978-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Quan guo luo ji tao lun hui lun wen xuan ji, 1979 / Beijing Shi luo ji xue hui bian ji zu bian
全国逻辑讨论会论文选集, 1979 / 北京市逻辑学会编辑组编
by Quan guo luo ji tao lun hui (2nd : 1979 : Beijing, China)
全国逻辑讨论会 (2nd : 1979 : Beijing, China)
[Beijing] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Beijing] : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Kānprachum yai Phō̜. Sō̜. Lō̜. khrang thī 8 na Phutthasathān Čhangwat Chīang Mai 6-11 Phrưtsačhikāyon 2509 : chabap ʻanusō̜n dīthī...
การประชุมใหญ่ พ.ส.ล. ครั้งที่ 8 ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ ๖-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ : ฉบับอนุสรณ์ดิถีเถลิงศกพุทธศักราช ๒๕๑๐
by World Fellowship of Buddhists. General Conference 1966 : Chiang Mai, Thailand)
Phranakhō̜n : Bō̜risat Chumnumchāng Čhamkat, 2509 [1966]
พระนคร : บริษัทชุมนุมช่างจำกัด, ๒๕๐๙ [1966]
BookBook [text, volume]
 
 
Hanzai no bōshi oyobi hanzaisha no shogū ni kansuru Dai 9-kai Kokusai Rengō Kaigi, nashonaru sutētomento = Less crime, more justice, security for all
犯罪の防止及び犯罪者の処遇に関する第 9回囯際連合会議・ナショナル・ステートメント = Less crime, more justice, security for all
[Tokyo] : [publisher not identified], [1994 or 1995]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.