National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for subject:"Confucius -- Homes and haunts -- China -- Qufu xian."
Sort by:
 
 
Kong miao, Kong fu, Kong lin : You lan jie shao / Qufu xian wen wu guan li wei yuan hui, Jining Diqu chu ban ban gong shi
孔庙, 孔府, 孔林 : 游览介绍 / 曲阜县文物管理委员会, 济宁地区出版办公室
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新華書店发行, 1982
 
 
Kong miao Kong fu Kong lin / Shandong sheng Qufu xian wen wu guan li wei yuan hui bian ; [she ying Kong Xiangmin ... et al.]
孔庙孔府孔林 / 山东省曲阜县文物管理委员会编 ; [摄影孔祥民 ... et al.]
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa sing, 1982
北京 : 文物出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1982
 
 
Feng jian gui zu da di zhu de dian xing : Kong fu yan jiu / He Ling xiu ... [et al.] zhu
封建贵族大地主的典型: 孔府研究/ 何齢修... [et al.] 著
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 中國社会科学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Qufu Kong fu dang an shi liao xuan bian / bian ji zhe Qufu xian wen guan hui ; Kong Fanyin ... [et al.]
曲阜孔府档案史料选编 / 编辑者曲阜县文管会 ; 孔繁银 ... [et al.]
[Tsinan] : Qi Lu shu she, 1980-
[Tsinan] : 齐鲁书社, 1980-
 
 
Kong Meng gu xiang tan qi / Su Chuandeng zhu
孔孟故乡探奇 / 宿传登著
by Su, Chuandeng
宿传登
Beijing shi : Beijing Yanshan chu ban she, 1988
北京市 : 北京燕山出版社, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.