National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 15077 Results for subject:Constitutions.
Sort by:
 
 
Min zhu jin bu dang : dang zhang, dang gang = Democratic progressive party / [bian ji Min zhu jin bu dang zhong yang dang bu mi shu chu]
民主進步黨 : 黨章,黨綱 = Democratic progressive party / [編輯民主進步黨中央黨部秘書處]
[Taipei] : Min zhu jin bu dang zhong yang dang bu, 2001
台北市 : 民主進步黨中央黨部, 2001
 
 
Zhongguo gong chan dang zhang cheng (Zhongguo gong chan dang di shi ci quan guo dai biao da hui yi jiu qi san nian ba yue er shi ba ri tong guo). Guan yu xiu gai dang zhang de...
中國共產黨章程 (中國共產黨第十次全國代表大會一九七三年八月二十八日通過). 關於修改黨章的報告 (一九七三年八月二十四日在中國共產黨第十次全國代表大會上報告, 八月二十八日通過) / 王洪文
by Zhongguo gong chan dang
中國共產黨
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1973
香港 : 香港三聯書店, 1973
 
 
Jie du xin dang zhang / ben shu bian xie zu
解读新党章 / 本书编写组
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2002
北京 : 中央文献出版社, 2002
 
 
Zhongguo gong chan dang zhang cheng hui bian : cong yi da--shi liu da / Xuan bian zu
中国共产党章程汇编 : 从一大--十六大 / 选编组
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2006
北京 : 中共中央党校出版社 2006
 
 
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1959
太原 : 山西人民出版社, 1959
 
 
Zhongguo gong chan dang dang zhang : 1945 nian 6 yue 11 ri Zhongguo gong chan dang di qi ci quan guo dai biao da hui tong guo
中國共產黨黨章 : 1945年6月11日中國共產黨第七次全國代表大會通過
Beijing : Xin hua shu dian, 1949
北京 : 新華書店, 1949
 
 
Guan yu xiu gai dang zhang de bao gao : (Yi jiu qi san nian ba yue er shi si ri zai Zhongguo gong chan dang di shi ci quan guo dai biao da hui shang bao gao, ba yue er shi ba ri...
关于修改党章的报告 : (一九七三年八月二十四日在中国共产党第十次全国代表大会上报告, 八月二十八日通过) / 王洪文
by Wang, Hongwen
王洪文
[Beijing] : Ren min chu ban she, [1973]
[北京] : 人民出版社, [1973]
 
 
Zhongguo gong chan dang dang zhang yan jiu / Fan Ping, Yao Huan
中国共产党党章硏究 / 范平, 姚桓
by Fan, Ping
范平
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中共中央党校出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo gong chan dang zhang cheng jiao cai / Zhong gong Guangdong wei yuan hui xuan chuan bu bian
中国共产党章程敎材 / 中共广东省委員会宣傳部編
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1957
广州 : 广东人民出版社, 1957
 
 
Zhongguo gong chan dang dang zhang li shi fa zhan yan jiu / Xiao Fanglin zhu
中国共产党党章历史发展研究 / 肖芳林著
by Xiao, Fanglin, 1961-
肖芳林, 1961-
Changsha : Hu'nan da xue chu ban she, 2006
长沙 : 湖南大學出版社, 2006
 
 
Nishi Honganji jihō to "rikken shugi" : kindai Nihon no kokka keisei to shūkyō soshiki / Hirano Takeshi cho
西本願寺寺法と「立憲主義」 : 近代日本の国家形成と宗教組織 / 平野武著
by Hirano, Takeshi, 1944-
平野武, 1944-
Kyōto-shi : Hōritsu Bunkasha, 1988
京都市 : 法律文化社, 1988
 
 
Xianggang li fa ji guan guan yu zheng zhi fa zhan de bian lun / Jiang Shigong, Yuan Yangyang bian
香港立法機關關於政制發展的辯論 / 強世功, 袁陽陽編
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2017 , ©2017
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo xian fa = Constitution de la Republique Populaire de Chine
中华人民共和国宪法 = Constitution de la Republique Populaire de Chine
Uniform title: Xian fa (1975). French & Chinese
宪法 (1975). French & Chinese
by China
[Shanghai] : Shang wu yin shu guan, [1975]
[上海] : 商务印书馆, [1975]
 
 
Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui cheng li xuan yan : da hui tong guo
中國國民党革命委員会成立宣言 : 大會通過
 
 
by Colombia
Bogota, Impr. Nacional
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo xian fa
中華人民共和國憲法
Uniform title: Xian fa
憲法
by China
Beijing : Ren min chu ban she, 1954
北京 : 人民出版社, 1954
 
 
by Pennsylvania. Commission on Constitutional Revision
Harrisburg, Pa. : J.L.L. Kuhn, Printer to the Commonweal th, 1920
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.