National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 22693 Results for subject:Corporations.
Sort by:
 
 
Haier de gao du = Haier reaches higher / Hu Yong zhu
海尔的高度 = Haier reaches higher / 胡泳著
by Hu, Yong
胡泳
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2008
杭州市 : 浙江人民出版社, 2008
 
 
Guo mei jie [electronic resource] : jia zu qi ye xiang gong zhong gong si de shan bian zhi tong / Lang Lang zhu
国美劫 [electronic resource] : 家族企业向公众公司的嬗变之痛 / 郎朗著
by Lang, Lang
郎朗
Beijing Shi : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2010
北京市 : 中国民主法制出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Mei di ren sheng : He Xiangjian = Beautiful life of He Xiangjian / Wu Ling zhu
美的人生 : 何享健 = Beautiful life of He Xiangjian / 吴玲著
by Wu, Ling
吴玲
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2016
北京 : 新世界出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo cheng shi shang ye yin hang bing gou yu chong zu : Hui shang yin hang mo shi yan jiu / zhu bian Yang Jiacai
中国城市商业銀行并购与重组 : 徽商银行模式研究 / 主编杨家才
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
北京 : 中国人民大学出版社, 2006
 
 
by Utah International Inc
San Francisco, Calif. : Utah International Inc
 
 
Nihon kigyō no gijutsu iten : Ajia shokoku e no teichaku / Okamoto Yoshiyuki hen
日本企業の技術移転 : アジア諸国への定着 / 岡本義行編
Tōkyō : Nihon Keizai Hyōronsha, 1998
東京 : 日本経済評論社, 1998
 
 
by Detroitbank Corporation
Detroit, Mich. : The Bank, 1973-1981
 
 
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1960
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.