National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 2216 Results for subject:"Decoration and ornament."
Sort by:
 
 
Ding Cun / Li Qiuxiang zhu
丁村 / 李秋香著
by Li, Qiuxiang
李秋香
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2007
北京 : 清华大学出版社, 2007
 
 
Mei Xian san cun / Chen Zhihua, Li Qiuxiang zhu
梅县三村 / 陈志华, 李秋香著
by Chen, Zhihua
陈志华
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2007
北京 : 清华大学出版社, 2007
 
 
Fo gong si Shijia ta he Chongfu si Liao Jin bi hua / Shanxi Sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo bian
佛宮寺释迦塔和崇福寺遼金壁画 / 山西省古建筑保护硏究所编
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
by Priolo, Joan B
New York : Sterling Pub. Co., [1956]
 
 
Xin tu an xue / Lei gui yuan
新图案学 / 雷圭元著
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1950
上海 : 商务印书馆, 1950
 
 
by Dresser, Christopher, 1834-1904
London, Academy Editions; New York, St. Martin's Press [1973]
 
 
Shi yong mei shu tu an bai ke quan shu / Lan Yifeng bian zhu
實用美術圖案百科全書 / 藍一峰編著
Taibei : Bai ge tu shu chu ban you xian gong si, Minguo 69 [1980]
臺北 : 百格圖書初版有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Uniform title: Handbuch der Ornamentik. English
by Meyer, Franz Sales, 1849-
London : Duckworth, 1974
 
 
 
Gong yi mei shu / [zuo zhe Sun Qingyi deng]
工艺美术 / [作者孙晴义等]
Hangzhou : Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 1986
杭州 : 浙江人民美术出版社, 1986
 
 
Zhuang shi hua ji / Li Xian zuo
装饰画集 / 刘岘作
by Liu, Xian, 1915-
刘岘, 1915-
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she, 1985
成都 : 四川美術出版社, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.