National Library of Australia

 Summer Opening Hours:

Our opening hours will be changing between Tuesday 24 December 2019 and Wednesday 1 January 2020.

All reading rooms will be closed from Christmas Day, reopening on 2 January. But you’ll still be able to visit our Exhibition Galleries, our children’s holiday space, WordPlay, and Bookshop from 9am-5pm (except on Christmas Day).Bookplate café will also be open during this period, but with varied hours.

Be sure to check our Summer Opening Hours before you visit: https://www.nla.gov.au/visit-us/opening-hours

Showing 1 - 20 of 734 Results for subject:"Dialectical materialism."
Sort by:
 
 
Dai Zhen de zhe xue : wei wu zhu yi yu dao de jia zhi / Murase Hiroya chu ; Wang Shouhua ... [et al.] yi
戴震的哲学 : 唯物主义与道徳价值 / 村瀬裕也著 ; 王守华 ... [et al.] 译
Uniform title: Dai Shin nuo tetsugaku. Chinese
戴震の哲学. Chinese
by Murase, Hiroya, 1937-
村瀬裕也, 1937-
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
济南 : 山东人民出版社 : 新华书店经销, 1996
 
 
Guo nei wai she hui zhu yi bian zheng fa yan jiu zi liao xuan bian / Zhang Wenru, Chen Zhannan deng bian
国内外社會主义辩证法硏究資料选编 / 张文儒, 陈战难等编
[Peking] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
[Peking] : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi fang fa lun / "Bian zheng wei wu zhu yi fang fa lun" bian xie zu
辩证唯物主义方法论 / 《辩证唯物主义方法论》编写组
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1989
BookBook [text, volume]
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi yuan li / Xiao Qian, Li Xiulin, Wang Yongxiang zhu bian
辩证唯物主义原理 / 肖前, 李秀林, 汪永祥主编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1981
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Wei wu bian zheng fa da gang / Li Da zhu bian
唯物辩证法大纲 / 李达主编
by Li, Da, 1890-1966
李達, 1890-1966
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi shi jiang / Zhongguo ren min gong an da xue zhe xue jiao yan shi bian
辩证唯物主义十讲 / 中国人民公安大学哲学教硏室编
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Guan yu Makesi En'gesi li shi wei wu zhu yi bu fen shu xin de jie shuo / Zhong gong Hebei sheng wei [yuan hui] xuan chuan bu li lun yan jiu shi
关于马克思恩格斯历史唯物主义部分书信的解說 / 中共河北省委[員会]宣传部理论研究室
by Zhong gong Hebei Sheng wei. Xuan chuan bu. Li lun yan jiu shi
中共河北省委. 宣传部. 理论研究室
Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she, 1979
石家庄 : 河北人民出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Lun zhan dou wei wu zhu yi de yi yi / Liening
论战斗唯物主义的意义 / 列宁
Uniform title: O znachenii voinstvui︠u︡shchego materializma. Chinese
by Lenin, Vladimir Ilʹich, 1870-1924
Beijing : Ren min chu ban she, 1974
北京 : 人民出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
by Kolʹman, Ė. (Ėrnest), 1892-1979
Basel : Universum-Bücherei, 1937
BookBook [text, volume]
 
 
by Sikdar, Kalidas
New Delhi : People's Publishing House, 1977
 
 
Zhe xue fan chou lun wen ji / "Xue xi yi cong" bian ji bu bian yi
哲学范疇論文集 / "学習譯叢"編輯部編譯
by Xue xi yi cong
学習譯叢
Beijing : Xue xi za zhi she, 1957
北京 : 学習杂志社, 1957
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi ren shi lun tan suo : zhen li biao zhun wen ti tao lun ji / Yang Xiguang zhu bian
辩证唯物主义认识论探索 : 真理标准问题讨论集 / 杨西光主编
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 光明日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Uniform title: Materialisme dialectique. English
by Lefebvre, Henri, 1905-
London, Cape, 1968
 
 
by Leff, Gordon
University, University of Alabama Press [1969]
 
 
by Lewis, John
Lond. : Lawrence & Wishart, 1955
 
 
Mao dun lun : (zhu yin ben) = Maodun lun : zhuyinben / Mao Zedong [zhu]
矛盾论 : (注音本) = Maodun lun : zhuyinben / Mao Zedong [zhu]
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she = Wenzi gaige chubanshe, 1958
北京 : 文字改革出版社 = Wenzi gaige chubanshe, 1958
 
 
Bian zheng wei wu zhu yi yan jiu / ben shu bian xie zu
辩证唯物主义研究 / 本书编写组
[Peking] : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 求实出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.