National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 1535 Results for subject:"Diplomatic and consular service."
Sort by:
 
 
Minguo Putaoya zhu Guangzhou zong ling shi guan dang an / Guangdong Sheng li Zhongshan tu shu guan, Aomen ji jin hui, Putaoya wai jiao bu dang an guan, Aomen da xue tu shu guan...
民国葡萄牙驻广州总领事馆档案 / 广东省立中山图书馆, 澳门基金会, 葡萄牙外交部档案馆, 澳门大学图书馆编
Guangzhou : Guangdong jiao yu chu ban she, 2016
广州 : 广东教育出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Hartosudarmo, Sudaryomo
Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2016 , ©2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo wai jiao xing zheng / Chen Tiqiang zhu
中國外交行政 / 陳體強著
by Chen, Tiqiang, -1983
陳體強
Chongqing : Shang wu yin shu guan, Minguo 34 [1945]
重慶 : 商務印書館, 民國34 [1945]
 
 
Nü wai jiao guan / Cheng Xiangjun zhu bian
女外交官 / 程湘君主编
Beijing shi : Ren min ti yu chu ban she, 1995
北京市 : 人民体育出版社, 1995
 
 
Feng shi Liao Jin xing cheng lu / Zhao Yongchun bian zhu
奉使辽金行程录 / 赵永春编注
[Changchun] : Jilin wen shi chu ban she, 1995
[长春] : 吉林文史出版社, 1995
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.