National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 15075 Results for subject:Dramatics.
Sort by:
 
 
Cao Yu de xi ju yi shu / Xin Xianxi zhu
曹禺的戏剧艺术 / 辛宪锡著
by Xin, Xianxi
辛宪锡
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Moruo shi ju lun / Wu Gongzheng zhu
沫若史剧论 / 吴功正著
by Wu, Gongzheng
吴功正
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1987
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店重庆发行所发行, 1987
 
 
Guo Moruo shi ju lun / Wang Jinhou, Wu Jialun, Zhong Dehui
郭沫若史剧论 / 王锦厚,伍加伦,钟德慧
by Wang, Jinhou
王锦厚
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1988
 
 
Guo Moruo li shi ju yan jiu / Huang Houxing zhu
郭沫若历史剧研究 / 黃侯兴著
by Huang, Houxing
黃侯兴
[Wuhan shi] : Changjiang wen yi chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[武汉市] : 长江文艺出版社 : 湖北省新華書店发行, 1983
 
 
Mishima Yukio no engeki : makugire no shisō / Dōmoto Masaki
三島由紀夫の演劇 : 幕切れの思想 / 堂本正樹
by Dōmoto, Masaki
堂本正樹
Tōkyō : Geki Shobō, 1977
東京 : 劇書房, 1977
 
 
"Cha guan" de wu tai yi shu / Beijing ren min yi shu ju yuan "Yi shu yan jiu zi liao" bian ji zu
《茶馆》的舞台艺术 / 北京人民艺术剧院《艺术硏究资料》编辑组编
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
"Cha guan" de wu tai yi shu / Beijing ren min yi shu ju yuan "Yi shu yan jiu zi liao" bian ji zu bian
《茶馆》的舞台艺术 / 北京人民艺术剧院《艺术硏究资料》编辑组编
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Nan wang de er shi wu tian : "Cha guan" zai Riben / Zhou Ruixiang, Ren Baoxian, Wang Hongtao
難忘的二十五天 : 《茶馆》在日本 / 周瑞祥, 任宝贤, 王宏韬
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Wu dong Hong lou meng / Jiang Xun zhu
舞動红楼夢 / 蒋勳著
by Jiang, Xun, 1947-
蒋勳, 1947-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2005
北京 : 人民文学出版社, 2005
 
 
Gao Xingjian yu Zhongguo shi yan xi ju : Jian li yi zhong xian dai chan ju / Zhao Yiheng zhu
高行健與中國實驗戲劇 : 建立一種現代禪劇 / 趙毅衡著
by Zhao, Yiheng
趙毅衡
Taibei Shi : Er ya chu ban she, 1999
臺北市 : 爾雅出版社, 1999
 
 
Genji monogatari tensei : engekishi ni miru / Uesaka Nobuo
源氏物語転生 : 演劇史にみる / 上坂信男
by Uesaka, Nobuo, 1927-
上坂信男, 1927-
Tōkyō : Yūbun Shoin, Shōwa 62 [1987]
東京 : 右文書院, 昭和 62 [1987]
 
 
Chikamatsu no tennōgeki / Moriyama Shigeo cho
近松の天皇劇 / 森山重雄著
by Moriyama, Shigeo, 1914-
森山重雄, 1914-
Tōkyō : Sanʾichi Shobō, 1981
東京 : 三一書房, 1981
 
 
Chūshingura : mō hitotsu no rekishi kankaku / Watanabe Tamotsu
忠臣蔵: もう一つの歴史感覚/ 渡辺保
by Watanabe, Tamotsu, 1908-
渡辺保, 1908-
Tōkyō : Hakusuisha, 1981
東京: 白水社, 1981
 
 
Chi no sokkyō kūkan : pafōmansu to shite no bunka / Yamaguchi Masao
知の即興空間 : パフォーマンスとしての文化 / 山口昌男
by Yamaguchi, Masao, 1931-
山口昌男, 1931-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989
東京 : 岩波書店, 1989
 
 
 
 
by Kim, Mun-hwan, 1944-
金文煥, 1944-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Nŭtʻinamu, 1991
서울특별시: 느티나무, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.