National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 203 Results for subject:"Earthquake prediction."
Sort by:
 
 
 
 
Zhen qian qi guan / Guo Qinhua bian
震前奇观/ 郭钦华编
by Guo, Qinhua
郭钦华
Beijing : Di zhen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 地震出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Di zhen ji qi yu fang / Guangdong sheng ge ming wei yuan hui di zhen ban gong shi, Guo jia di zhen ju Guangzhou di zhen da dui bian
地震及其预防 / 广东省革命委員会地震办公室, 国家地震局广州地震大队编。
[Guangdong] : Guangdong ren min chu ban she, 1976
[广东] : 广东人民出版社, 1976
 
 
Zhongguo zhen li = Earthquake cases in China, 1966-1975 / Zhu bian Zhang Zhaocheng ; fu zhu bian Luo Lange ... [et al.]
中国震例 = Earthquake cases in China, 1966-1975 / 主编张肇诚; 副主编罗兰格 ... [et al.]
Beijing : Di zhen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 地震出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
[Denver, Colo.?] : U.S. Dept. of the Interior, Geological Survey : [Books and Open-File Reports Section, distributor], 1987
MicroformMicroform, BookBook
 
 
[Reston, Va.?] : U.S. Dept. of the Interior, Geological Survey, [1986?]
MicroformMicroform, BookBook
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.