National Library of Australia

Showing 1 - 12 of 12 Results for subject:"Election law -- Thailand."
Sort by:
 
 
Khamwinitchai khana tulākān Sān Ratthathammanūn khrang prawattisāt pœ̄tpōng phadetkān ratthasaphā : kō̜ranī kǣkhai ratthathammanūn thī...
คำวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งประวัติศาสตร์ เปิดโปงเผด็จการรัฐสภา : กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มา ส.ว., 20 พฤศจิกายน 2556
[Bangkok, Thailand] ASTV Phučhatkān, 2556 [2013] , ©2013
[Bangkok, Thailand] : ASTV ผู้จัดการ, 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Uniform title: Phraratchabanyat Kanluaktang Samachik Sapha Phuthaen Ratsadon, Pho. So. 2522
by Thailand
Krung Thep : Samnakphim Winyuchon, 2535 [1992]
 
 
Uniform title: Ratthathammanūn (1978). English
by Thailand
[Bangkok] : Foreign Relations Division, Secretariat of the National Assembly, [1987]
 
 
by Thailand. Constitution
[Bangkok, : Secretariat of the Senate, 1996]
 
 
Phraratchabanyat Phak Kanmuang lae Kanluaktang : chabap kaekhai phoemtoem khrang lasut Pho. So. 2535 / Phonsawat Phetdaeng phuruapruam lae riapriang
พระราชบัญญัติ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2535 / พรสวัสดิ์ เพชรแดง ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
by Thailand
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Physics Center, [1992]
 
 
Phōn lư̄aktang kap kānmư̄ang Thai : (nai miti kotmāi) / Narongdēt Sarukhōsit
โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย : (ในมิติกฎหมาย) / ณรงค์เดช สรุโฆษิต
by Narongdēt Sarukhōsit
ณรงค์เดช สรุโฆษิต
Krung Thēp : Sathāban Nayōbāi Sưksā, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2551
 
 
Rūam kotmāi / Ratthathammanūn hǣng Prathēt Thai, Phō̜. Sō̜. 2521, Phrarātchabanyat Kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n,...
รวมกฎหมาย / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พ.ศ. ๒๕๒๑, พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติพรรคการเมือง, พ.ศ. ๒๕๒๔
Uniform title: Laws, etc
by Thailand
[Bangkok] : Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, [2526 i.e. 1983]
[Bangkok] : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, [๒๕๒๖ i.e. 1983]
 
 
ʻAnus̜̄on ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prīchā Chalœ̄mwanit Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., ʻadīt Tulākān Sān...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Chalœ̄mwanit, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเฉลิมวณิชย์, ๒๕๕๐
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.