National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 17830 Results for subject:Elections.
Sort by:
 
 
Gendai Nihon no senkyo / Kobayashi Yoshiaki cho
現代日本の選挙 / 小林良彰著
by Kobayashi, Yoshiaki, 1954-
小林良彰, 1954-
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1991
東京 : 東京大学出版会, 1991
 
 
Gekihen no seiji sentaku : '89 Sanʾinsen, '90 Shūinsen tettei bunseki / Yomiuri Shinbunsha hen
激変の政治選択 : '89 参院選、 '90 衆院選徹底分析 / 読売新聞社編
Tōkyō : Yomiuri Shinbunsha, 1990
東京 : 読売新聞社, 1990
 
 
Kānlư̄aktang samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̧n / khō̧mūn, ʻĀrīwan Phūnsap
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ข้อมูล, อารีย์วรรณ พูลทรัพย์
Krung Thēp : Klum Ngān Phalit ʻĒkkasān, Samnak Prachāsamphan, Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร, สำนักประชาสัมพันธ์, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๗
 
 
Prawat kānlư̄aktang samāchik Ratthasaphā Thai / khō̧mūn, Phannaphō̧n Sinsawat
ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย / ข้อมูล, พรรณพร สินสวัสดิ์
Krung Thēp : Klum Ngān Phalit ʻĒkkasān, Samnak Prachāsamphan, Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสาร, สำนักประชาสัมพันธ์, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๘
 
 
Kāntrīam kānlư̄aktang samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n Phō̜. Sō̜. 2535 Čhangwat Phetchabūn
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดเพชรบูรณ์
[Phetchabun, Thailand] : Thītham Kānpokkhrō̜ng, Čhangwat Phetchabūn, 2535 [1992]
[Phetchabun, Thailand] : ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์, 2535 [1992]
BookBook [text, volume]
 
 
Nihon-gata demokurashī no gyakusetsu : 2-sei giin wa naze umareru no ka / Matsuzaki Tetsuhisa
日本型デモクラシーの逆說 : 2世議員はなぜ生まれるのか / 松崎哲久
by Matsuzaki, Tetsuhisa, 1950-
松崎哲久, 1950-
Tōkyō : Tōjusha, 1991
東京 : 冬樹社, 1991
 
 
Banyāi sarup kāntrīam kānlư̄aktang samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n Phō̜. Sō̜. 2535 Čhangwat Khō̜n Kǣn
บรรยายสรุปการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดขอนแก่น
[Khon Kaen, Thailand] : Sūn Trīam Kānlư̄aktang samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n Čhangwat Khō̜n Kǣn, 2535 [1992]
[Khon Kaen, Thailand] : ศูนย์เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น, 2535 [1992]
BookBook [text, volume]
 
 
Jimin "304" giseki no himitsu : '86 daburu senkyo bunseki / Katō Hirohisa hencho
自民「304」議席の秘密 : '86 ダブル選挙分析 / 加藤博久編著
by Katō, Hirohisa, 1930-
加藤博久, 1930-
Tōkyō : Seiji Kōhō Sentā, Shōwa 62 [1987]
東京 : 政治広報センター, 昭和 62 [1987]
 
 
Senkyo seido to giin teisū no zesei : seitō no yūwa ni yori kōshoku senkyohō o kaiseishiyō / Ōmiya Takeo cho
選挙制度と議員定数の是正 : 政党の融和により公職選挙法を改正しよう / 大宮武郎著
by Ōmiya, Takeo, 1923-
大宮武郎, 1923-
Tōkyō : Hokuju Shuppan : Hatsubaimoto Gakubunsha, Shōwa 63 [1988]
東京 : 北樹出版 : 発売元学文社, 昭和 63 [1988]
 
 
Senkyo seido to giin teisū no zesei : seitō no yūwa ni yori Kōshoku senkyohō o kaiseishiyō / Ōmiya Takeo cho
選挙制度と議員定数の是正 : 政党の融和により公職選挙法を改正しよう / 大宮武郎著
by Ōmiya, Takeo, 1923-
大宮武郎, 1923-
Tōkyō : Hokuju Shuppan : Hatsubaimoto Gakubunsha, 1990
東京 : 北樹出版 : 発売元学文社, 1990
 
 
90-nendai shotō no seiji chōryū to senkyo / Shiratori Rei, Sakagami Nobuo, Kōno Takeshi hen
90年代初頭の政治潮流と選挙 / 白鳥令, 阪上順夫, 河野武司編
Tōkyō : Shinhyōron, 1998
東京 : 新評論, 1998
BookBook [text, volume]
 
 
"Shōsenkyoku 300" de uchi no sensei wa dō naru!? : rettō kenshō : kinkyū shuppan! / Mainichi Shinbunsha hen
「小選挙区 300」でウチの先生はどうなる!? : 列島検証 : 緊急出版! / 每日新聞社編
Tōkyō : Mainichi Shinbunsha, 1991
東京 : 每日新聞社, 1991
 
 
"Seshū" daigishi no kenkyū / Ichikawa Taichi
「世襲」代議士の研究 / 市川太一
by Ichikawa, Taichi, 1948-
市川太一, 1948-
Tōkyō : Nihon Keizai Shinbunsha, 1990
東京 : 日本経済新聞社, 1990
 
 
Kukhoe ŭiwŏn sŏnʾgŏ sanghwang : che 9, 10-tae
國會議員選擧狀况 : 第9, 10代
[Seoul] : Chungang Sŏnʾgŏ Kwalli Wiwŏnhoe, 1978
[Seoul] : 中央選擧管理委員會, 1978
 
 
Che 12-tae Kukhoe ŭiwŏn sŏnʾgŏ chʻongnam / [pʻyŏnjip mit parhaeng Chungang Sŏnʾgŏ Kwalli Wiwŏnhoe]
第12代國會議員選擧總覧 / [編輯및發行中央選擧管理委員會]
[Seoul] : Chungang Sŏnʾgŏ Kwalli Wiwŏnhoe, 1985
[Seoul] : 中央選擧管理委員會, 1985
 
 
Yŏktae kukhoe ŭiwŏn sŏnʾgŏ sanghwang
歷代國會議員選擧狀况
[Seoul] : Chungang Sŏnʾgo Kwalli Wiwŏnhoe, 1967
[Seoul] : 中央選擧管理委員會, 1967
 
 
Kukhoe ŭiwŏn sŏnʾgŏ sanghwang : 11-tae
國會議員選擧狀况 : 第11代
[Seoul] : Chungang Sŏnʾgŏ Kwalli Wiwŏnhoe, 1981
[Seoul] : 中央選擧管理委員會, 1981
 
 
Yŏktae kukhoe ŭiwŏn sŏnʾgŏ sanghwang
歷代國會議員選擧狀況
[Seoul] : Chungang Sŏnʾgŏ Kwalli Wiwŏnhoe, 1971
[Seoul] : 中央選擧管理委員會, 1971
 
 
Taiwan zong tong / Zhuang Qiming, Chen Yihui, Li Junda he zhu
台灣總統 / 莊淇銘, 陳懿慧, 李俊達合著
by Zhuang, Qiming
莊淇銘
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 1996
台北市 : 前衛出版社, 1996
 
 
Senkyo seido no kenkyū / Saitō Eizaburō cho
選挙制度の研究 / 斎藤栄三郎著
by Saitō, Eizaburō, 1913-
斎藤栄三郎, 1913-
Tokyō Gannandō Shoten, Heisei 6 [1994]
東京 : 巖南堂書店, 平成 6 [1994]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.