National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 37692 Results for subject:Employees.
Sort by:
 
 
Er ling ling san nian Beijing Shi lao gan bu gong zuo diao yan bao gao xuan bian / [Beijing Shi lao gan bu ju]
二00三年北京市老干部工作调研报告选编 / [北京市老干部局]
[Beijing Shi : Beijing Shi lao gan bu ju, 2004]
[北京市 : 北京市老干部局, 2004]
 
 
Yŏngilman ŭi chʻŏrindŭl / [pʻyŏnjŏja Chegal Tʻae-il]
迎日灣의鐵人들 / [편저자제갈태일]
by Chegal, Tʻae-il
제갈, 태일
[Pʻohang-si] : Pʻohang Chechʻŏl Kongŏp Kodŭng Hakkyo, 1986
[포항시]: 포항제철공업고등학교, 1986
 
 
Giin hisho no kenkyū : gendai Nihon ni okeru hisho no seido to jittai ni kanshite / Hirata Yūshirō cho
議員秘書の研究 : 現代日本における秘書の制度と実態に関して / 平田有史郎著
by Hirata, Yūshirō, 1948-
平田有史郎, 1948-
Tōkyō : Sōseisha, 1998
東京 : 創成社, 1998
 
 
Daxingzhuang Zhen gan bu guan li zhi du hui bian / Zhong gong Daxingzhuang Zhen wei yuan hui
大兴庄镇干部管理制度汇编 / 中共大兴庄镇委员会
[Beijing Shi] : Zhong gong Daxingzhuang Zhen wei yuan hui, 2001
[北京市] : 中共大兴庄镇委员会, 2001
 
 
Monbu kanryō no gyakushū / Ishiyama Morio
文部官僚の逆襲 / 石山茂利夫
by Ishiyama, Morio, 1943-
石山茂利夫, 1943-
Tōkyō : Kōdansha, 1986
東京 : 講談社, 1986
 
 
Kim Chŏng-il ŭi yorisa / Hujimot'o Kenji chiŭm ; Sin Hyŏn-ho omgim
金 正日 의 요리사 / 후지모토 겐지 (藤本 健二) 지음 ; 신 현호 옮김
Uniform title: Kin Shōnichi no ryōrinin. Korean
金正日の料理人. Korean
by Fujimoto, Kenji, 1947-
藤本 健二, 1947-
Sŏul-si : Wŏlgan Chosŏnsa, 2003
서울시 : 月刊 朝鮮社, 2003
BookBook [text, volume]
 
 
Kānsưksā chapho̜ karanī / Čhin Rakkāndī
การศึกษาเฉพาะกรณี / จินต์ รักการดี
by Čhin Rakkāndī
จินต์ รักการดี ประสงค์สุขการี (สมบุญ), ขุน, 1901-1953
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khun Prasongsukkārī, 2511 [1968] , Krung Thēp : Thai Phim-Rōngphim ʻAksō̜nsān Kānphim, 2511 [1968]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวขุนประสงค์สุขการี, ๒๕๑๑ , กรุงเทพฯ : ไทยพิมพ์-โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์, ๒๕๑๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ōkurashō no ingo : zuihitsu / Tanimura Hiroshi
大蔵省の隱語 : ずいひつ / 谷村裕
by Tanimura, Hiroshi, 1916-
谷村裕, 1916-
Tōkyō : Nihon Keizai Shinbunsha, Shōwa 49 [1974]
東京 : 日本経済新聞社, 昭和49 [1974]
 
 
Fujian Sheng zheng fu gong bao te kan [microform]
福建省政府公報特刊 [microform]
by Fujian Sheng (China). Mi shu chu
福建省(China). 秘書處
Fuzhou : [Fujian Sheng zheng fu mi shu chu], Minguo 36 [1947]
福州 : [福建省政府秘書處], 民國36 [1947]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̧m Lūang Mānit Chumsāi Mō̧.Pō̧.Chō̧., Mō̧.Wō̧.Mō̧., Thō̧.Čhō̧. na mēn Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๒
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Mō̧m Lūang Mānit Chumsāi, 2552 i.e. 2009]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย, ๒๕๕๑]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Trī Sanchai Ratchatawan, Phan ʻĒk Somčhit Sēnīwong Na ʻAyutthayā, Phan ʻĒk Nimit Maliyǣm,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี สัญชัย รัชตะวรรณ, พันเอก สมจิตร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, พันเอกนิมิตร มะลิแย้ม, พันโท ธราวุธ บุนนาค, พันโทอนุศักดิ์ ชูศักดิ์, พันตรี สมเกียรติ ปากวิเศษ, ร้อยเอก สุทัศน์ รักทอง, ร้อยโท ธวัชชีย เกิดศักดิ์, ร้อยตรี ลือชา พิมพาแป้น, จ่าสิบเอก วิบูลย์ เพ็ชรรุจิ, สิบเอก ปรีชา หาชอบ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓
Krung Thēp : Kō̜ngthap Bok, 2543 [2000]
กรุงเทพฯ : กองทัพบก, ๒๕๔๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ōkura kanryō : chō-erīto shūdan no jinmyaku to yabō / Jin Ikkō
大蔵官僚: 超エリート集団の人脈と野望/ 神一行
by Jin, Ikkō, 1946-
神一行, 1946-
Tōkyō : Kōdansha, Shōwa 57 [1982]
東京: 講談社, 昭和 57 [1982]
 
 
Sabishii Ōkura kanryō : ubawareta Ōkura kenryoku / Kishi Nobuhito
淋しい大蔵官僚 : 奪われた大蔵権力 / 岸宣仁
by Kishi, Nobuhito, 1949-
岸宣仁, 1949-
Tōkyō : Tōyō Keizai Shinpōsha, 1997
東京 : 東洋経済新報社, 1997
 
 
Kyūteifuku o nuida onnatachi : Nihon Ginkō joshi kōin no 40-nen / Watanabe Michiko, Takahashi Mieko, Watanabe Tomoko hen
宮廷服をぬいだ女たち : 日本銀行女子行員の40年 / 渡辺美知子, 高橋三重子, 渡辺伴子編
Tōkyō : Kōyō Shuppansha, 1999
東京 : 光陽出版社, 1999
BookBook [text, volume]
 
 
Chŏlla Kamsa : Koryŏ, Chosŏn sidae ŭi chibangsarŭl kyŏm hayŏ / Chʻoe Sŭng-bŏm chŏ
全羅監司: 高麗・朝鮮時代의地方史를兼하여/ 崔勝範著
by Chʻoe, Sŭng-bŏm
崔勝範
Chŏnju-si : Chŏlla Ilbosa, 1990-
全州市: 全羅日報社, 1990-
 
 
Owarai Gaimushō kimitsu jōhō / Terī Itō = Terry Itoh
お笑い外務省機密情報 / テリ一伊藤 = Terry Itoh
by Itō, Terī, 1949-
伊藤テリ一, 1949-
Tōkyō : Asuka Shinsha, 1997
東京 : 飛鳥新社, 1997
 
 
Ōkura kanryō no byōki : uso o tsuku zunō kara sekinin nogare no seikaku made
大蔵官僚の病気 : ウソをつく頭脳から責任逃れの性格まで
Tōkyō : Takarajimasha, 1996
東京 : 宝島社, 1996
 
 
Palat khik...khik / Mānit Watthanasēn
ปลัดคิก...คิก / มานิต วัฒนเสน
by Mānit Watthanasēn
มานิต วัฒนเสน
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๒
 
 
Nanyang gan bu ren mian ming lu / Henan Sheng Nanyang Shi dang an ju bian
南阳干部任免名录 / 河南省南阳市档案局编
[Nanyang Shi : Henan Sheng Nanyang Shi dang an ju], 2002
[南阳市 : 伊河南省南阳市档案局], 2002
 
 
Kokkateki futō rōdō kōiron : Kokutetsu minʾeika hihan no hōri / Satō Akio
国家的不当労働行為論 : 国鉄民営化批判の法理 / 佐藤昭夫
by Satō, Akio, 1928-
佐藤昭夫, 1928-
Tōkyō : Waseda Daigaku Shuppanbu, 1990
東京 : 早稲田大学出版部, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.