National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28366 Results for subject:Engineers.
Sort by:
 
 
Zhou Enlai yu zhi shui / Cao Yingwang
周恩来与治水 / 曹应旺
by Cao, Yingwang
曹应旺
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1991
北京 : 中央文献出版社, 1991
 
 
Zhi shui :guo jia jie ru yu nong min he zuo : Jingmen wu cun nong tian shui li yan jiu / Luo Xingzuo zhu
治水 :国家介入与农民合作 : 荆门五村农田水利研究 / 罗兴佐著
by Luo, Xingzuo
罗兴佐
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2006
武汉市 : 湖北人民出版社, 2006
 
 
Gudou zhan ge / Lin Dexian, Luo Fusheng zhu
古兜战歌 / 林德贤, 罗复生著
by Lin, Dexian
林德贤
Beijing Shi : Da zhong wen yi chu ban she, 2007
北京市 : 大众文艺出版社, 2007
 
 
Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian, Chen Shu]
杭州运河历史研究 / [主编, 陈述]
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Sichuan min zu di qu shui dian gong cheng yi min zheng ce yan jiu = Sichuan minzu diqu shuidian gongcheng yimin zhengce yanjiu / Zhuang Wanlu zhu bian
四川民族地区水电工程移民政策研究 = Sichuan minzu diqu shuidian gongcheng yimin zhengce yanjiu / 庄万禄主编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2007
北京市 : 民族出版社, 2007
 
 
Geneva, Switzerland : International Organization for Standardization, 1994 , ©1994
BookBook [text, volume]
 
 
Cincinnati, OH : U.S. Environmental Protection Agency, Risk Reduction Engineering Laboratory, [1991]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Uniform title: Bulletin (University of Illinois (Urbana-Champaign campus). Engineering Experiment Station)
[Urbana, Ill. : s.n.], 1904-1939
 
 
Uniform title: Bulletin series (University of Illinois (Urbana-Champaign campus). Engineering Experiment Station)
[Urbana, Ill. : Engineering Experiment Station, University of Illinois], 1939-1953
 
 
 
Montreal : Engineering Institute of Canada, 1963-
 
 
by Kansai Daigaku, Osaka. Kogakubu
Osaka, Faculty of Engineering, Kansai University
 
 
[London, Institution of Electrical Engineers, 1962?]
 
 
Lawrence, Kan. : School of Engineering and Architecture, University of Kansas, 1952-1968
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.