National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 241 - 260 of 1110 Results for subject:Epitaphs.
Sort by:
 
 
by Acklen, Jeannette (Tillotson) 1871-
Baltimore, Genealogical Pub. Co., 1967
 
You Tang Maoshan Xuan Jing xian sheng Guangling Li jun bei ming tie
有唐茅山玄靖先生廣陵李君碑銘帖
[S.l. : s.n., 18--?]
BookBook, OnlineOnline
 
Huang qing gao shou feng zheng da fu Qü jün mu zhi ming
皇清誥授奉政大夫瞿君墓志銘
[S.l. : s.n., 18--?]
BookBook, OnlineOnline
 
Huang Qing chi shou Chengde lang li shou chao yi da fu gui wei hui kui hu bu Guizhou Qing li si zhu zheng hou xuan zhi fu Huaijiang Huang jun mu zhi ming
皇清敕授承德郎例授朝議大夫癸未會魁戶部貴州清吏司主政候選知府槐江黃君墓志銘
[S.l. : s.n., 18--?]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hangzhou Feng huang si cang Alabo wen, Bosi wen bei ming shi du yi zhu / Moerdun (A. H. Morton) shi du Ying yi ; Zhou Sicheng jiao zhu Zhong yi ; Wusuji (Vosougi) shi du jiao ;...
杭州鳳凰寺藏阿拉伯文, 波斯文碑銘釋讀譯注 / 莫爾頓(A. H. Morton)釋讀英譯 ; 周思成校注中譯 ; 烏蘇吉(Vosougi)釋讀校 ; 王一丹波斯文校 ; 張帆, 吳志堅, 党寶海通校
by Morton, A. H
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2015
北京市 : 中華書局, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xi'an bei lin bai tu ji shang / Xi'an bei lin bo wu guan bian
西安碑林百图集赏 / 西安碑林博物馆编
Xi'an : Shanxi lü you chu ban she, 1992
西安 : 陕西旅游出版社, 1992
 
 
Tang dai shi xue yu mu zhi yan jiu / Niu Zhigong zhu
唐代史学与墓志研究 / 牛致功著
by Niu, Zhigong
牛致功
Xian Shi : San qin chu ban she, 2006
西安市 : 三秦出版社, 2006
 
 
Min zu shi shi ye xia de Bei Wei mu zhi yan jiu / Liu Lianxiang zhu
民族史视野下的北魏墓志研究 / 刘连香著
by Liu, Lianxiang
刘连香
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2017
北京市 : 文物出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Bathurst, N.S.W. : Family History Group of Bathurst Inc., 2005
BookBook [electronic resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.