National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 57 Results for subject:"Figure painting."
Sort by:
 
 
[Beijing] : Nong cun du wu chu ban she, 1985
 
 
Ren wu hua can kao zi liao / Shanghai ren min chu ban she bian ji
人物画参考資料 / 上海人民出版社編輯
by Shanghai ren min chu ban she
上海人民出版社
Shanghai : [Shanghai ren min chu ban she], 1973
上海 : [上海人民出版社], 1973
 
 
Gu jin ming jia ren wu hua tan tao / Chen Fushan zhu
古今名家人物畫探討 / 陳福善著
by Chen, Fushan, 1905-
陳福善, 1905-
Hong Kong : Nan yue chu ban she : Fa xing Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1984
Hong Kong : 南粤出版社 : 發行生活・讀書・新知三聯書店香港分店, 1984
 
 
by Freer Gallery of Art
Washington, D.C. : Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, c1973
 
 
Gong bi zhong cai ren wu hua fa / Beijing hua yuan bian ; Pan Jiezi zhi bi
工笔重彩人物画法 / 北京画院编 ; 潘絜兹执笔
by Pan, Jiezi
潘絜兹
[Tianjin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1978
[天津] : 天津人民美术出版社 : 天津市新华书店发行, 1978
 
 
Ba shi qi shen xian juan / [ben she bian]
八十七神仙卷 / [本社编]
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海書畫出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1986
 
 
Moe, Vic. : Artists Ink Australia, c1994
 
 
Zhongguo li dai shi nü hua ji = Zhongguolidai shinu huaji / [ze ren bian ji Shen Shen]
中国历代仕女画集 = Zhongguolidai shinu huaji / [责任编辑沈深]
[Tianjin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she, 2007
[天津] : 天津人民美術出版社, 2007
 
 
Li Shaowen ren wu hua ji
李少文人物画集
by Li, Shaowen
李少文
[Peking] : Rong bao zhai, 1986
[Peking] : 荣宝斋, 1986
 
 
Zhong qing nian ren wu hua jia zuo pin xuan
中青年人物画家作品選
[Tientsin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1984
[Tientsin] : 天津人民美術出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo hua gong bi ren wu hua fa / Ji Meiwen zhu
中国画工笔人物画法/ 吉梅文著
by Ji, Meiwen
吉梅文
[Zhengzhou shi] : Zhong zhou shu hua she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[郑州市] : 中州书画社: 河南省新華書店发行, 1983
 
 
by Johnston, Ann (Ann C.)
Rozelle, N.S.W. : Sally Milner Publishing, 1994
 
 
Gu dai ren wu hua xian miao gao / lin mo zhe Yang Deshu ... [et al.]
古代人物画线描稿/ 临摹者杨德树... [et al.]
[Tientsin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1982
[Tientsin] : 天津人民美術出版社 : 天津市新華書店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.