National Library of Australia

Showing 1 - 11 of 11 Results for subject:"Folk-lore, Chinese."
Sort by:
 
 
Guo li Beijing da xue, Zhongguo min su xue hui min su cong shu zhuan hao / Lou Zikuang zhu bian
國立北京大學, 中國民俗學會民俗叢書專號 / 婁子匡主編
[Taibei] : Zhongguo min su xue hui ying yin : jing xiao chu Dun huang shu ju, Minguo 63- [1974-
[台北] : 中國民俗學會景印 : 經銷處敦煌書局, 民國63- [1974-
 
 
Shi yi ji / Wang Jia zhuan ; Xiao Qi lu ; Qi Zhiping jiao zhu
拾遺記/ 王嘉撰;蕭綺錄;齊治平校注
by Wang, Jia, 4th century
王嘉, 4th century
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1981
 
 
Shi yi ji / Wang Jia zhuan ; Xiao Qi lu ; Qi Zhiping jiao zhu
拾遺記 / 王嘉撰 ; 蕭綺錄 ; 齊治平校注
by Wang, Jia, 4th century
王嘉, 4th cent
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1981
 
 
 
 
Jing chai ji = Jing chai ji / [Nanyang gai bian]
荊钗记 = Jing chai ji / [南羊改编]
by Nan, Yang
南羊
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1956
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1956
 
 
Peking : Foreign Languages Press, 1957
 
 
Zhongguo min yao xuan ji / [xuan ji ren Xu Muye]
中國民謠選集 / [選輯人許牧野]
by Xu, Muye
許牧野
Taibei : Xu Jiaju : zong jing xiao Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 60 [1971]
台北 : 許家駒 : 總經銷台灣學生書局, 民國60 [1971]
 
 
Peking : Foreign Languages Press, 1958
 
 
Yao su li ce / Zhong Jingwen zhu ; Bamoqubumo, Kang Li bian
谣俗蠡测 / 钟敬文著 ; 巴莫曲布嫫, 康丽编
by Zhong, Jingwen, 1903-
钟敬文, 1903-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2001
上海 : 上海文艺出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.