National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 42109 Results for subject:"Foreign Countries."
Sort by:
 
 
Qingdao shi zhi. Wai shi zhi, qiao wu zhi / Qingdao shi shi zhi ban gong shi bian
青岛市志. 外事志/侨务志 / 青岛市史志办公室编
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1995
[Peking] : 新华出版社, 1995
 
 
Shanghai wai shi zhi / zhu bian Zhou Mingwei, Tang Zhenchang ; fu zhu ian Gao Sen ... [et al.] ; zong zuan He Zhijian, Xiong Yuezhi ; "Shanghai wai shi zhi" bian ji...
上海外事志 / 主编周明伟, 唐振常 ; 副主编高森 ... [et al.] ; 总纂何志坚, 熊月之 ; 巜上海外事志》编辑室编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1999
上海 : 上海社会科学院出版社, 1999
 
 
Shandong Sheng zhi. Wai shi zhi / Shandong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui
山东省志. 外事志 / 山东省地方史志编纂委员会
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 1998
济南 : 山东人民出版社, 1998
 
 
Okinawa Kokusai Shinpojūmu hōkokusho "21-seiki no Chiteki Bunkateki Kokusai Kōken no Kanōsei" : 1997-nen 11-gatsu 26-nichi, Naha-shi = Symposium report...
沖縄国際シンポジウム報告書「21世紀の知的文化的国際貢献の可能性」 : 1997年 11月 26日那覇市 = Symposium report "Okinawa as a Crossroads, Global Intellectual and Cultural Collaboration in the 21st century" : November 26, 1997, Naha / [編集協力国際文化交流推進協会]
by International Symposium "Okinawa as a Crossroads, Global Intellectual and Cultural Collaboration in the 21st Century (1997 : Naha-shi, Japan)
[Naha-shi] : Okinawa-ken ; Tōkyō : Kokusai Kōryū Kikin Ajia Sentā, 1998
[那覇市] : 冲縄県 ; 東京 : 国際交流基金アジアセンタ-, 1998
 
 
Guangxi tong zhi. Wai shi zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
广西通志. 外事志 / 广西壮族自治区地方志编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1998
南宁市 : 广西人民出版社, 1998
 
 
Okinawa taigai bunka kōryūshi : kōkogaku rekishigaku minzokugaku jinruigaku no shiten kara / Kagoshima Kokusai Daigaku Fuchi Chiiki Sōgō Kenkyūjo hen
沖縄対外文化交流史 : 考古学・歴史学・民俗学・人類学の視点から / 鹿児島国際大学附置地域総合研究所編
Tōkyō : Nihon Keizai Hyōronsha, 2004
東京 : 日本経済評論社, 2004
 
 
Anhui Sheng zhi. Wai shi qiao wu zhi / Anhui Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
安徽省志. 外事侨务志/ 安徽省地方志编纂委员会编
Beijing : Fang zhi chu ban she, 1999
北京 : 方志出版社, 1999
 
 
Gu dai Shandong yu hai wai jiao wang shi / Zhu Yafei zhu
古代山东与海外交往史 / 朱亚非著
by Zhu, Yafei, 1955-
朱亚非, 1955-
Qingdao Shi : Zhongguo hai yang da xue chu ban she, 2007
青岛市 : 中国海洋大学出版社, 2007
 
 
Di guo zhu yi shi zen yang qin lue wo guo de? di 1 ji / Shanghai ren min chu ban she bian
帝國主義是怎樣侵略我國的? 第1輯 / 上海人民出版社
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1965
上海 : 上海人民出版社, 1965
 
 
Taigai kankei no shiteki tenkai / Kawazoe Shōji cho
対外関係の史的展開 / 川添昭二著
by Kawazoe, Shōji, 1927-
川添昭二, 1927-
Tōkyō : Bunken Shuppan, Heisei 8 [1996]
東京 : 文献出版, 平成 8 [1996]
 
 
Zhong xi jiao tong shi liao hui bian / Zhang Xinglang zhu
中西交通史料匯編 / 張星烺著
by Zhang, Xinglang, 1888-1951
張星烺, 1888-1951
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
 
 
Nihonjin no kokusaika ni miru tokushitsu / Sofue Takao, Kida Hiroshi
日本人の国際化にみる特質 / 祖父江孝男, 木田宏
by Sofue, Takao, 1926-
祖父江孝男, 1926-
Tōkyō : Tōkei Kenkyūkai, 1991
東京 : 統計研究会, 1991
 
 
Ōiso zuisō / Yoshida Shigeru cho
大磯隨想 / 吉田茂著
by Yoshida, Shigeru, 1878-1967
吉田茂, 1878-1967
Tōkyō : Sekkasha, Shōwa 37 [1962]
東京 : 雪華社, 昭和37 [1962]
 
 
Zhong xi jiao tong shi, Fang Hao chu
中西交通史, 方豪著
by Fang, Hao
方豪
Taibei Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44-48 [1955-1959]
臺北, 中華文化出版事業委員會, 民國 44-48 [1955-1959]
 
 
Nihon o utsu / Tanizawa Eiichi
日本を撃つ / 谷沢永一
by Tanizawa, Eiichi, 1929-
谷沢永一, 1929-
Tōkyō : Kōdansha, 1990
東京 : 講談社, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.