National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 86 Results for subject:"Gautama Buddha -- Art"
Sort by:
 
 
Dū rū phutthaprawat / [rīaprīang, Wilairat Yangrō̜t]
ดู รู้ พุทธประวัติ / [เรียบเรียง,วิไลรัตน์ ยังรอต]
by Wilairat Yangrō̜t
วิไลรัตน์ ยังรอต
Krung Thēp : Samnakphim Miusīam : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat ʻAmarin Buk Sentœ̄, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มิวเซียม : จัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์บุ้คเซ็นเตอร์, ๒๕๕๒
 
 
Yindu zao qi zao xiang yi shu zhi tan tao / [Zhang Junyi]
印度早期造像藝術之探討 / [张俊义]
by Zhang, Junyi
张俊义
Gaoxiong Shi : Meng Zang wei yuan hui, Minguo 88 [1999]
高雄市 : 蒙藏委員會, 民國88 [1999]
 
 
by Herbert, Patricia M
London : British Library ; Petaluma, Calif. : Pomegranate Artbooks, 1993
 
 
Prawat Phraphutthapatimā nai Mư̄ang Thai / dōi Phutthakhōsok
ประวัติพระพุทธปฏิมาในเมืองไทย / โดย พุทธโฆสก
by Phutthakhōsok
พุทธโฆสก
[Bangkok] : ʻŌdīan Satō, [2520 i.e. 1977]
[Bangkok] : โอเดียนสโตร์, [2520 i.e. 1977]
 
 
Phraphuttharūp læ sing saksit / Phātsakō̜n Čhūthaphutthi rūaprūam læ rīaprīang
พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ภาสกร จูฑะพุทธิ รวบรวมและเรียบเรียง
by Phātsakō̜n Čhūthaphutthi
ภาสกร จูฑะพุทธิ
[Bangkok] : Phāsit, [2524- i.e. 1981-
[Bangkok] : ภาษิต, [2524- i.e. 1981-
 
 
`Aphinihān phraphuttharūp bōrān lō̜inam hǣng lum mǣnam thanghā / rīaprīang dōi Phra Nawaka Rư̄angchai Siriwathanō
อภินิหารพระพุทธรูปโบราณลอยน้ำแห่งลุ่มแม่น้ำทั้งห้า / เรียบเรียงโดย พระนวกเรืองชัย สิริวฑฺฒโน
by Siriwatthanō, Phikkhu
สิริวฑฺฒโน, ภิกขุ
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Sāmakkhīsān (Dō̜kyā), 2536 [1993]
กทม [i.e. กรุงเทพมหานคร] : จัดจำหน่ายโดย บริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2536 [1993]
 
 
Fo xiang jie shuo / He'ermute Wulixi zhu ; Li Xuetao yi
佛像解說 / 赫爾穆特・吳黎熙著 ; 李雪濤譯
Uniform title: Bild des Buddha. Chinese
by Uhlig, Helmut
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2003
北京市 : 社會科學文獻出版社, 2003
 
 
Phra mai ʻĪsān / [Niyom Wongphongkham khīan ; Samrūai Yēnchư̄ai, bannāthikān]
พระไม้อีสาน / [นิยม วงศ์พงษ์คำ เขียน ; สำรวย เย็นเฉื่อย, บรรณาธิการ]
by Niyom Wongphongkham
นิยม วงศ์พงษ์คำ
[Khon Kaen? : s.n.], 2545 [2002]
[ขอนแก่น? : s.n.], 2545 [2002]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.