National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 181 - 200 of 638 Results for subject:"Gautama Buddha."
Sort by:
 
 
Krung Thep : Sun Nangsu Khunnakha Prachathipatai, [2537? i.e. 1994?]
 
 
Phrakhāthā thammabot. Ban ton / Phra Lukkham Vasiranyānavisutthi (phra Mahāpradit Phutkhōsakō Chanthasusāt)
ພຣະຄາຖາທັມມະບົດ ບັ້ນຕົ້ນ / ພຣະຫລັກຄຳ ວະຊິຣະຍານະວິສຸດທິ (ພຣະມະຫາປຣະດິດ ພຸທໂຄສະໂກ ຈັນທະສຸຊາດ)
Uniform title: Tipiṭaka. Suttapiṭaka. Khuddakanikāya. Dhammapada. Lao
Vīangčhan : Čhaokhana Mư̄ang Vīangčhan læ Čhaoʻathikān Vat Čhanthaburīsī Sarīsattanākhanahut, 1966
ວຽງຈັນ : ເຈ້າຄນະເມືອງວຽງຈັນ ແລະ ເຈ້າອະທິການວັດຈັນທະບຸຣີສຼີ ສະຕະນາຄະນະຫຸດ, 1966
BookBook [text, volume]
 
 
Fo zhuan / Gao Guanru
佛傳 / 高觀如
by Gao, Guanru
高觀如
Taibei Xindian : Chang chun shu shu fang, Minguo 73 [1984]
台北新店 : 常春樹書坊, 民國73 [1984]
 
 
Nangsư̄ thētsanā ʻanisong 50 kan / lūaplūam kǣkhai tǣngtœ̄m dōi Phra Mahā Nonthanan (Kēt) ʻAkkhravannō Phrommachak
ຫນັງສື ເທສະນາ ອານິສົງ 50 ກັນ / ລວບລວມແກ້ໄຂແຕ່ງເຕີມ ໂດຍ ພຣະມະຫາ ນົນທະນັນ (ເກດ) ອັກຄຣະວັນໂນ ພຣົມມະຈັກຣ໌
by Nonthanan Phrommachak (Kēt), Phra Mahā
ນົນທະນັນ ພຣົມມະຈັກຣ໌ (ເກດ), ພຣະມະຫາ
Vīangchan : Phra Mahā Nonthanan (Kēt) Phrommachak, 2007
ວຽງຈັນ : ພຣະມະຫາ ນົນທະນັນ (ເກດ) ພຣົມມະຈັກຣ໌, 2007
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Narada
Jakarta : Yayasan Dhammadipa Arama, 1995-1998
 
 
Uniform title: Kambhā ʼa krīʺ chuṃʺ kyokʻ chaṅʻʺ tu toʻ. English & Burmese
by ʼA Mā, Lū thū Doʻ
Ranʻ kunʻ : ʼa suiṅʻʺ ʼa vuiṅʻʺ cā pe, 1996
 
 
Sŏkpo sangjŏl kwŏn 9
釋譜詳節 卷9
by Sejo King of Korea, 1417-1468
世祖 King of Korea,, 1417-1418
Sŏul-si : Kungnip Chungang Tosŏgwan : Kojŏn Unyŏngsil, 2005
서울시 : 국립중앙도서관 : 고전운영실, 2005
 
 
Fotuo de qi shi / Luohouluo Huapule zhu ; Gu Fayan yi
佛陀的啓示 / 羅睺羅・化普樂著 ; 顧法嚴譯
Uniform title: What the Buddha taught. Chinese
by Rāhula, Walpola
Taibei : Hui ju yue kan she, Minguo 57 [1968]
台北 : 慧炬月刊社, 民國 57 [1968]
 
 
 
Namō trai saranakhom / Suphāphan Na Bāngchāng
นโม ไตรสรณคมน์ (โครงการแปลและศึกษาพระไตรปิฎก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี) / สุภาพรรณ ณ บางช้าง
by Suphaphan Na Bāngchāng
สุภาพรรณ ณ บางช้าง
Krung Thēp : Chulalongkō̧n Mahāwitthayālai, 2549 [2006]
กรุุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 
 
Shijia de qi shi / Luo Houluo zhu
釋迦的啓示 / 羅睺羅著
Uniform title: What the Buddha taught. Chinese
by Rāhula, Walpola
Xianggang : Xian mi fo xue hui, 1991
香港 : 顯密佛學會, 1991
 
 
Uniform title: Bhadragaka
[Bangkok : Mahamakuta - Raja - Vidyalaya Press, 1954]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.