National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 201 - 220 of 638 Results for subject:"Gautama Buddha."
Sort by:
 
 
 
 
Cong wang zi zou xiang shen tan : Shijiamouni de chuan qi ren sheng / zhu bian/zuo zhe Fan Jinshi ; zhu bian dan wei Dunhuang yan jiu yuan
从王子走向神坛 : 释迦牟尼的传奇人生 / 主编/作者樊锦诗 ; 主编单位敦煌研究院
by Fan, Jinshi
樊锦诗
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
 
 
by Sulak Sivaraksa
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Khana Kammakan Satsana phua Kanphatthana : Chatchamnai doi Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai, 2534 [1991]
 
 
by Vidyadharma
Jakarta : Yayasan Dana Pendidikan Nalanda, 1992/1993
 
 
Chīang Mai Panyāsachādok
เชียงใหม่ปัณณาสชาดก
Uniform title: Tipiṭaka. Suttapiṭaka. Khuddakanikāya. Jātaka. Paññāsajātaka. Thai
[Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n, 2541 [1998]
[Bangkok] : กรมศิลปากร, 2541 [1998]
 
 
Sŏkpo sangjŏl
釋譜詳節
by Sejo, King of Korea, 1417-1468
世祖, King of Korea, 1417-1418
Sŏul : Taejegak, 1986
서울: 大提閣, 1986
 
 
Paṭhama minʻʹ khvanʻʺ : Myanʻmā ʼAṅʿgalipʻ 2 bhāsā / Pagyī nui, Ūʺ
ပဌမ မိန့်ခွန်း : မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ၂ ဘာသာ / ပဂျီငို၊ ဦး
by Pagyī Ṅui, Ūʺ
ပဂျီငို, ဦး
Ranʻ kunʻ : Saṅ bhava puṃ nhipʻ tuikʻ, 1973
ရန်ကုန် : သင့်ဘ၀ပုံနှိပ်တိုက်, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Jinattha saṅʻ khe pa khamʻʺ / ʾA Rhaṅʻ Jaṭila
ဇိနတ္တ သင်္ခေပကျမ်း / အရှင်ဇဋိလ
by Jaṭila, ʾA Rhaṅʻ
ဇဋိလ, အရှင်
Ranʻ kunʻ : ʾA myuiʺ sāʺ cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1959
ရန်ကုန် : အမျိုးသားစာပုံနှိပ်တိုက်, 1959
BookBook [text, volume]
 
 
Su vaṇṇa sā ma jātʻ toʻ krīʺ vatthu
သုဝဏ္ဏသာမဇာတ်တော်ကြီးဝတ္ထု
Ranʻ kunʻ : Kaoi myakʻ mhanʻ cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1929
ရန်ကုန် : က၀ိမျက်မှန်စာပုံနှိပ်တိုက်, 1929
BookBook [text, volume]
 
 
Sapphasit khamchan / phraniphon Somdet Phramahāsamanhačhao Kromphra Paramānuchit Chinōrot
สรรพสิทธิ์คำฉันท์ / พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
by Paramānuchit Chinōrot, Prince, son of Phutthayō̜tfā Čhulālōk, King of Siam, Supreme Patriarch, 1790-1853
ปรมานุชิตชิโนรส, Prince, son of พุทธยอดฟ้า จุฬาโลก, King of Siam, Supreme Patriarch, 1790-1853
[Bangkok : Nūai Sœ̄m Thatsanasưksā Wat Phrachētphon--, 2511 i.e. 1968]
[Bangkok : หน่วยเสริมทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนฯ--, 2511 i.e. 1968]
 
 
Līlāwadī : "chabap mī phāp prakop" niyāirakʻamata fǣng dūai rot phratham ʻanlamkhā / dōi Thammakhōt
ลีลาวดี : "ฉบับมีภาพประกอบ "นิยายรักอมตะ แฝงด้วยรสพระธรรมอันล้ำค่า / โดย ธรรมโฆษ
by Sǣng Čhanngām
แสง จันทร์งาม
Phranakhō̜n : Bannākhān, 2508 [1965]
พระนคร : บรรณาคาร, 2508 [1965]
 
 
Chin mahā nithān / Hō̜samut hǣng Chāt Krom Sinlapakō̧n
ชินมหานิทาน / หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
Bangkok : Hāng Hunsūan Sā Man Ni Ti Bukhon Saha Prachāphānit, 2530 [1987]
Bangkok : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 2530 [1987]
 
 
Phraphutthasātsanā : ʻamata thētsanā / dōi Piyathatsī Thēra, plǣ dōi Chinnawut Sunthō̜nsīma
พระพุทธศาสนา : อมตเทศนา / โดย ปิยทัสสีเถระ, แปลโดย ชินวุธ สุนทรสีมะ
Uniform title: Buddhism. Thai
by Piyadassi, Thera
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Phra Sōphonkhanāphō̜n, Wat Bō̜wō̜nniwēt Wihān], 2532 [1989]
[กรุงเทพมหานคร : พระโสภณคณาภรณ์, วัดบวรนิเวศวิหาร], 2532 [1989]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.