National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 81 - 100 of 638 Results for subject:"Gautama Buddha."
Sort by:
 
 
Wētsantarachādok chabap māi phai chǣrīeo dǣng / ʻUdom Rungrư̄angsī pariwat læ chamra tonchabap
เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง / อุดม รุ่งเรืองศรี, ปริวรรตและชำระต้นฉบับ
Uniform title: Tipiṭaka. Suttapiṭaka. Khuddakanikāya. Jātaka. Vessantarajataka. Thai
Chīang Mai : Ming Mư̄ang, 2545 [2002]
เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, 2545
 
 
Thao Sovat
ທ້າວໂສວັດ
Viangchan : Hosamut haeng Sat, 1971
 
 
Phutthapavat Thatsanasưksā
ພຸທປະວັດທັສນະສຶກສາ
Vīangchan : Sūn Kānkhonkhūa Vat Phōnphanao, 2512 [1969]
ວຽງຈັນ : ສູນການຄົ້ນຄວ້າ ວັດໂພນພຣະເນົາ, 2512 [1969]
 
 
 
 
by Yaem Praphatthong
Krung Thep : Samnakphim Thammasapha, [2535 i.e. 1992]
 
 
[Stepney, S. Aust.] : Axiom Publishing, 2004
 
 
Uniform title: Tipitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Jataka. Vietnamese
[TP. Ho Chi Minh] : Vien nghien cuu Phat hoc Viet Nam, 1991-
 
 
 
 
 
by Weeraperuma, S. (Susunaga), 1934-
Taipei, Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 198-?
 
 
Zusetsu sekai no bussokuseki : bussokuseki kara mita Bukkyō = Buddha's footprints : pictures and explanations Buddhism as seen through the footprints of Buddha / Niwa...
図說世界の仏足石 : 仏足石から見た仏教 = Buddha's footprints : pictures and explanations Buddhism as seen through the footprints of Buddha / 丹羽基二著
by Niwa, Motoji, 1919-
丹羽基二, 1919-
Tōkyō : Meicho Shuppan, 1992
東京 : 名著出版, 1992
 
 
Viangchan [Laos] : Sun Kankhonkhu'a, Vat Phon Phanao, 1969
 
 
Illok iyagi : uri ege ŏlkʻin kippŭm kwa ŭlpʻŭm ŭi ppuri rŭl chʻannŭn iyagi / Pŏpchŏng yŏkkŭm
因綠이야기 : 우리에게얽힌기쁨과슬픔의뿌리를찾는이야기 / 法頂엮음
Chŏnnam Sŭngju-gun : Puril Chʻulpʻansa, 1991
전남승주군 : 佛日出版社, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.