National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 161 - 180 of 638 Results for subject:"Gautama Buddha."
Sort by:
 
 
45 Phansā khō̜ng phraphutthačhao / [niphon khō̜ng Somdet Phra Yānasangwō̜n (Čharœ̄n Suwatthanō)]
45 พรรษาของพระพุทธเจ้า / [นิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)]
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp : Samnak Rātchalēkhāthikān, Kanyāyon 2552 [September 2009]
กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, กันยายน ๒๕๕๒
BookBook [text, volume]
 
 
Fo mie ji nian lun kao / zhu bian Zhang Mantao ; [bian ji zhe Xian dai fo jiao xue shu cong kan bian ji wei yuan hui]
佛滅紀年論考 / 主編張曼濤 ; [編輯者現代佛敎學術叢刊編輯委員會]
Taibei : Da sheng wen hua chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北 : 大乘文化出版社, 民國68 [1979]
 
 
Shijiamouni zhuan / Zhan Liru zhu
釋迦牟尼傳 / 詹麗茹著
by Zhan, Liru
詹麗茹
Taibei : Chang jing chu ban she ; Jiulong : Xianggang zong dai li Ping dao shu lou, Min guo 67 [1978]
台北 : 長鯨出版社 ; 九龍 : 香港總代理平島書樓, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Avadanakalpalata. English & Tibetan. Selections
by Kṣemendra, 11th century
Rikon/Zurich, Switzerland : Tibet-Institut, 1989
 
 
Phraphutthasātsanā nai Prathēt Thai / dōi Siri Prēmčhit
พระพุทธสาสนาในประเทศไทย / โดย สิริ เปรมจิตต์
by Siri Prēmčhit
สิริ เปรมจิตต์
Krung Thēp : Sīangthai, 2522 [1979]
กรุงเทพฯ : เสียงไท, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Phutthatham nam thāng sāng chīwit wādūai kot hǣng kam / Bunyen Wō̜thō̜ng
พุทธธรรมนำทางสร้างชีวิตว่าด้วย กฎแห่งกรรม / บุญเย็น วอทอง
by Bunyen Wō̜thō̜ng
บุญเย็น วอทอง
Krung Thēp: Chonniyom, [2007]
กรุงเทพฯ : ชนนิยม, [2007]
 
 
Sutto padesa : Rupʿ tvakʿ chui ruiʺ (ʾA prae nhaṅʿʹ ta kav pucchā (200) pā vaṅʿ saññʿ) / ʹArhaṅʿ Janitābhivaṃsa
သုတ္တောပဒေသ : ရုပ်တွက်ဆိုရိုး (အေြဖနှင့်တကွ ပုစ္ဆာ (၂၀၀) ပါ၀င်သည်) / အရှင်ဇနိတာဘိဝံသ
by Janitābhivaṃsa, ʹArhaṅʿ
ဇနိတာဘိဝံသ, အရှင်
[Raṅʻ Kunʻ] : Sāsanā nuggaha ʹasaṅʿʺ, 1298 [1936]
[ရန်ကုန်] : သာသနာနူဂ္ဂဟအသင်း, ၁၂၉၈ [၁၉၃၆]
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Uniform title: Mah*a Moggall*ana. Vietnamese
by Hecker, Hellmuth
Sydney : Chua Phap Bao, 1995
 
 
 
Fo ben xing jing = Fobenxingjing / shi Baoyun
佛本行经 = Fobenxingjing / 释宝云
Uniform title: Buddhacarita. Chinese
by Aśvaghoṣa
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Shakamuni to josei / Miyazaki Makoto cho
釈迦牟尼と女性 / 宮崎真著
by Miyazaki, Makoto
宮崎真
Tokyo : Hattori Shoten, Meiji 39 [1906 ]
東京 : 服部書店, 明治 39 [1906 ]
 
 
by Paragu
Ran` kun` : Loka Ca pe : [Phran` khyi re], Ne Ri Ri Ca up` Tuik`, 1994
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Uniform title: What the Buddha taught. Thai
by Walpola Rāhula
[Krungthēp Mahānakhō̜n?] : Mahāčhulālongkō̜n Rātchawitthayālai, 2519 [1976]
 
 
Viangchan [Laos] : Phra Maha Methivorakhun, 1972
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.