National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 198 Results for subject:"Generals -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Phom lūk Sē. Dǣng khrap! : banthưk khwāmčhing-- bon khwāmthūktō̜ng / dōi Laddāwan Phonlarit ; [rīaprīang dōi Kanokrat Nimsamut Būt
ผมลูกเสธ.แดงครับ! : บันทึกความจริง-- บนความถูกต้อง / โดย ลัดดาวัลย์ พลฤทธิ์ ; [เรียบเรียงโดย กนกรัตน์ นิ่มสมุทร บูธ]
by Laddāwan Phonlarit
ลัดดาวัลย์ พลฤทธิ์
Krung Thēp : Laddāwan Phonlarit : Ngǎn Dī čhatčhamnāi, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ลัดดาวัลย์ พลฤทธิ์ : งานดี จัดจำหน่าย, 2553
 
 
Bik sư̄a : very good soldier : khunsưk khū chāt læ rātchabanlang / rīaprīang dōi Sawat Sō̧nklin
บิ๊กเสือ : very good soldier : ขุนศึกคู่ชาติและราชบัลลังก์ / สวัสดิ์ ซ่อนกลิ่น
by Sawat Sō̧nklin, 1933-
สวัสดิ์ ซ่อนกลิ่น, 1933-
[Krung Thēp Mahā Nakhō̧n] : Samnakphim Panyāchon , 2550 [2007]
[กรุงเทพมหานคร] : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2550
 
 
Phon. ʻŌ̜. Sonthi Bunyaratklin khunsưk kū phǣndin / [Charin Chǣmsākhō̜n rīaprīang]
พล. อ. สนธิ บุญยรัตกลิน : ขุนศึกกู้แผ่นดิน / [ชรินทร์ แช่มสาคร เรียบเรียง]
by Charin Chǣmsākhō̜n
ชรินทร์ แช่มสาคร
Krung Thēp : Samnakphim Krīn Librā, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : กรีน ลิบรา, 2550
 
 
[Bangkok : Khana Kammakan `Amnuaikan Chattham Nangsu Prawat Phubanchakan Thahan Sungsut, 2534 i.e. 1991]
 
 
Prawat Čhaophrayā Bō̜dindēchā (Sing Singhasēnī) samuhanāyok / Kō̜ngthap Bok
ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก / กองทัพบก
[Bangkok] : Kō̜ngthap Bok, 2518 [1975]
[Bangkok] : กองทัพบก, ๒๕๑๘
BookBook [text, volume]
 
 
Sēnthāng lek : Phon.ʻŌ̜. Surayut Čhulānon, Nāyok Ratthamontrī khon thī 24 / Wātsanā Nānūam
เส้นทางเหล็ก : พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์, นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 / วาสนา นาน่วม
by Wātsanā Nānūam
วาสนา นาน่วม
Krung Thēp : Matichon , 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน , 2549
 
 
by Ruangyot Chanthrakhiri
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Chiwit lae Prasopkan : Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai chatchamnai, 2535 [1992]
 
 
[Bangkok : Khunying Chamari Sanitwong Na `Ayutthaya], [2534 i.e. 1991]
 
 
Nai khwāmrak Phon ʻĒk Romklao Thuwatham = In the memory of love / bannāthikān, Nichā Hiranbūrana Thuwatham
ในความรัก พลเอกร่มเกล้า ธุวธรรม = In the memory of love / บรรณาธิการ, นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
Krung Thēp : [Nichā Hiranbūrana Thuwatham], 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : [นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม], ๒๕๕๕
 
 
[Bangkok : s.n., 198-?]
 
 
Phon ʻĒk Wichit Bunyawat, Phō̜.Sō̜. 2473-2553
พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๕๕๓
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Phon ʻĒk Wichit Bunyawat], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์], ๒๕๕๓
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō. Watchara Maiyarāp Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Tō̜.Chō̜. na chāpanasathān Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโท วัชระ มัยลาภ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Maiyarāp, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวมัยลาภ, ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk ʻĀthit Kamlangʻēk Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Thō̜.Čhō̜.Wō̜. na...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์, วัดเทพศิรินทราวาส, กรุงเทพมหานคร, วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ / กองบรรณาธิการ, พระประพุทธ พุทฺธิพโล, ส. สุขโข, รัดเกล้า ลิ่วเฉลิมวงศ์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Kamlangʻēk, 2559 [2016] , Krung Thēp : Phō̜nsawan Kamlangʻēk, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวกำลังเอก, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : พรสวรรค์ กำลังเอก, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume, audio disc]
 
 
Lap… khom Sē. Dǣng / Lim, rīaprīang
ลับ… คม เสธ.แดง / ลิมป์, เรียบเรียง
by Lim
ลิมป์
Krung Thēp : Samnakphim Ya Yīʻeng, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ยะ ยี่เอ๋ง, 2553
 
 
Bāramī thāng kānmư̄ang : Phon ʻĒk Prēm Tinsūlānon = Political charisma of General Prem Tinsulanonda / Phan ʻĒk Khačhō̜nsak Thaiprayūn
บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ = Political charisma of General Prem Tinsulanonda / พันเอก ขจรศักดิ์ ไทยประยูร
by Khačhō̜nsak Thaiprayūn, 1969-
ขจรศักดิ์ ไทยประยูร, 1969-
[Bangkok, Thailand] : Khačhō̜nsak Thaiprayūn, 2561 [2018]
[Bangkok, Thailand] : ขจรศักดิ์ ไทยประยูร, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Sāttrāčhān Prasit Čhaichư̄n na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok Wat Sōmmanatwihān,...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ใจชื่น ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Phon Thō̜ Sāttrāčhān Prasit Čhaichư̄n], 2552 [2009]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวประสิทธิ์ ใจชื่น], ๒๕๕๒
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœng sop Phan ʻĒk Mō̧m Rātchawong Phacharadanai Suksawat Thō̧.Chō̧., Thō̧.Mō̧., Thō̧.Čhō̧. na mēn...
อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก หม่อมราชวงศ์พชรดนัย ศุขสวัสดิ ท.ช. ท.ม. ต.จ. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร 3 มกราคม 2550
Krung Thēp : Nang Niyomlak Suksawat na ʻAyutthayā, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : นางนิยมลักษณ์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา, 2550
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.