National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 286814 Results for subject:"Great Britain."
Sort by:
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu zhao hui, 1967 nian 8 yue 14 ri ; Wenjindu gong ren gan de piao liang, 1967 nian 8 yue 14 ri / "Ren min ri bao" ping lun yuan
中華人民共和國外交部照會, 一九六七年八月十四日 ; 文錦渡工人幹得漂亮, 一九六七年八月十四日 / 《人民日報》評論員
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
Qing mo Min chu wai ren qin wo Xizang shi / [Cheng Shidun bian zhu]
清末民初外人侵我西藏史 / [程時敦編著]
by Cheng, Shidun
程時敦
[Taibei : Meng Zang wei yuan hui], Minguo 43 [1954]
[台北 : 蒙藏委員會], 民國43 [1954]
 
 
Liu Ying xue sheng ri zhi / Yishu
留英學生日誌 / 亦舒
by Yishu
亦舒
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1983
香港 : 天地圖書有限公司, 1983
 
 
Xi Jinping fang Ying : quan qiu ping lun yu bao dao xuan ji = Global Comments and Reports on Xi Jinping's visits to the U.K. / Tian da yan jiu yuan bian yi
习近平访英 : 全球评论与报道选辑 = Global Comments and Reports on Xi Jinping's visits to the U.K. / 天大研究院编译
Xianggang : Tian da yan jiu yuan, 2015
香港 : 天大研究院, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zi jing hua kai ying Xiangjiang : Xianggang hui gui er shi zhou nian qin li ji = 20th anniversary of Hong Kong handover / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui,...
紫荊花開映香江 : 香港回歸二十週年親歷記 = 20th anniversary of Hong Kong handover / 全國政協文史和學習委員會, 香港文史編輯委員會編
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2017 , ©2017
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Chong fang Yinglun : ji qi ta / Fei Xiaotong
重访英伦 : 及其他 / 费孝通
by Fei, Xiaotong
费孝通
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
by May, Phil, 1864-1903
London : Chatto & Windus, 1895
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: London journal (London, England : 1719)
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [1719-1744]
NewspaperNewspaper, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Uniform title: St. James's evening post (London, England : 1715)
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [1715-1755]
NewspaperNewspaper, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Herbert, George, 1593-1633
London : Religious Tract Society, [1856]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yingguo : Dabuliedian ji Bei Ai'erlan lian he wang guo / Shanghai guo ji wen ti yan jiu suo bian xie
英国 : 大不列颠及北爱尔兰联合王国 / 上海国际问题研究所编写
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1982
上海 : 上海辞书出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
by Inge, William Ralph, 1860-1954
London, E. Benn, Ltd. [1933]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: European magazine, and London review (London, England : 1782 : Semiannual)
London [England] : printed for John Fielding No. 23, Pater Noster Row; John Debrett, opposite Burlington House, Piccadilly; and John Sewell, No. 32, Cornhill, [1782]-1826
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
by England and Wales. Sovereign (1625-1649 : Charles I)
Imprinted at London : by Robert Barker, printer to the Kings most Excellent Majestie, and by the assignes of John Bill., 1638
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.