National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 34 Results for subject:"Hell -- Buddhism."
Sort by:
 
 
Chiokto / kŭl Yi Ki-sŏn ; sajin An Chang-hŏn, Yun Yŏl-su
지옥도 / 글이기선 ; 사진안장헌, 윤열수
by Yi, Ki-sŏn
이기선
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Taewŏnsa, 1992
서울특별시 : 대원사, 1992
 
 
Jigoku no sekai / Sakamoto Kaname hen
地獄の世界 / 坂本要編
Tōkyō : Keisusha : Hatsubai Hokushindō, 1990
東京 : 溪水社 : 発売北辰堂, 1990
 
 
Nihonjin to jigoku / Ishida Mizumaro
日本人と地獄 / 石田瑞磨
by Ishida, Mizumaro
石田瑞磨
Tōkyō : Shunjūsha, 1998
東京 : 春秋社, 1998
 
 
Jigoku no shisō : Nihon seishin no ikkeifu / Umehara Takeshi cho
地獄の思想 : 日本精神の一系譜 / 梅原猛著
by Umehara, Takeshi, 1925-
梅原猛, 1925-
Tōkyō : Chūō Kōronsha, Shōwa 42 [1967]
東京 : 中央公論社, 昭和 42 [1967]
 
 
Kāp Phramālai / Thēp Sunthō̜nrasārathūn
กาพย์พระมาลัย / เทพ สุนทรศารทูล
by Thēp Sunthō̜nrasārathūn
เทพ สุนทรศารทูล
Krung Thēp : Samnakphim Phranārāi : Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2536 [1993]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พระนารายณ์ : บริษัทเคล็ดไทย จัดจำหน่าย, 2536 [1993]
 
 
Yangon : Chu prann cum thvan cape, [2011]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phra Mālai khamlūang / phraniphon Čhaofā Thammathibēt
พระมาลัยคำหลวง / พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ
by Thammathibēt, Prince, son of Borommakot, King of Siam, 1715-1755
ธรรมธิเบศ, Prince, son of Borommakot, King of Siam, 1715-1755
[Bangkok] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammathirat , 2550 [2007]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐
 
 
Kæ rō̜i Phra Mālai / Dēndāo Sinpānon
แกะรอย พระมาลัย / เด่นดาว ศิลปานนท์
by Dēndāo Sinpānon
เด่นดาว ศิลปานนท์
Nonthaburī : Miusīam Prēt, 2553 [2010]
นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๓
 
 
Bō̜k narok-sawan nithān sāthok 12 kan : thuk kan sadǣng narok sawan khūkan pai, phūsāng phūfang dai bun māk / samnūan ʻēk khō̜ng Mahā Pui...
บอกนรก-สวรรค์นิทานสาธก ๑๒ กัณฑ์ : ทุกกัณฑ์แสดวนรกสวรรค์คู่กันไป, ผู้สร้างผู้ฟังได้บุญมาก / สำนวนเอกของ มหาปุ้ย แสงฉาย อนงคาราม
by Pui, Phra Mahā
ปุ้ย, พระมหา
[Bangkok] : Sō̜. Thammaphakdī, 1987?]
[กรุงเทพ] : ส. ธรรมภักดี, [๒๕๓๐?]
 
 
Khamphī sūat Phra Mālai, chabap Sō̜. Thammaphakdī
คัมภีร์สวดพระมาลัย, ฉบับ ส. ธรรมภักดี
[Bangkok : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, 197-?]
[กรุงเทพฯ : สำนังาน ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒-?]
 
 
Samut Phra Mālai : Wat Būn ʻAmphœ̄ Mư̄ang čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā / Rō̜ng Sāttrāčhān Wīnā Wīsaphen bannāthikān
สมุดพระมาลัย : วัดบูรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ บรรณาธิการ
Mahā Sārakhām : Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2558 [2015]
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๘ [2015]
BookBook [text, still image, volume]
 
[Phra Mālai] [manuscript]
[พระมาลัย] [manuscript]
[S.l. : s.n., 18--]
ManuscriptManuscript, OnlineOnline
 
 
Krung Thēp : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Sưksāthikān, 2543 [2000]
กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร, กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 [2000]
 
 
Wannakam Thai rư̄ang Phūmiwilāsinī / dōi Phra Wisutthisōphon (Wilāt) Pō̜ 9 rīaprīang
วรรณกรรมไทยเรื่อง ภูมิวิลาสินี / โดย พระวิสุทธิโสภณ (วิลาศ) ป 9 เรียบเรียง
by Phra Rātchawisutthisōphon (Wilāt)
พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ)
[Bangkok] : : Thanākhān Krung Thēp Čhamkat, 2513 [1970]
[Bangkok] : : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2513 [1970]
 
 
Di yu you ji / zhu zuo zhe Taizhong sheng xian tang fu luan zhu zuo
地獄遊記 / 著作者臺中聖賢堂扶鸞著作
Taibei Xian Banqiao Shi : Cai tuan fa ren Taiwan sheng Ti zhong shen xian tang, [1979]
台北縣板橋市 : 財團法人台灣省台中聖賢堂, [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Chư̄a bǣp Sukhōthai : mungnā sū sawan hanlang hai narok / dōi Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n
เชื่อแบบสุโขทัย : มุ่งหน้าสู่สวรรค์ หันหลังให้นรก / โดย ทองอินทร์ วงศ์โสธร
by Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n
ทองอินทร์ วงศ์โสธร
Nakhō̜n Phanom : Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n, 2561 [2018]
นครพนม : ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ming jie zhu shen / Ma Shutian zhu
中国冥界诸神 / 马书田著
by Ma, Shutian
马书田
Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998
北京 : 团结出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1998
 
 
Ton chabap ʻaksō̜n Khō̜m Thai rư̄ang Phra Mālai tō̜n Phra Mālai khưn pai namatsakān Phrathātčhulāmanī bon sawan dai sonthanā kap Phraʻīn læ...
ต้นฉบับอักษรขอมไทย เรื่องพระมาลัย ตอน พระมาลัยขึ้นไปนมัสการพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ ได้สนทนากับพระอินทร์และพระศรีอารย์ถอดเป็นภาษาไทยปัจจุบัน / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉลวย มงคล และ ดร. ศุภรางศุ์ อินทรารุณ ผู้ปริวรรตเป็นอักษรไทยและถอดความเป็นภาษาไทยปัจจุบัน
[Bangkok] : Sāttrāčhān Chalūai, 2551 [2008]
[Bangkok] : ฉลวย มงคล, 2551 [2008]
BookBook [text, volume]
 
 
Khon Prēt dip / Nawathō̜n Pračhak
ผี เปรต ดิบ / นวธร ประจักษ์
by Nawathō̜n Pračhak
นวธร ประจักษ์
Nonthaburī : Think Beyond, 2555 [2012] , Nonthaburī : Čhatčhamnāi dōi ʻAidīsī Phrīmīa, 2555 [2012]
นนทบุรี : Think Beyond, 2555 , นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย ไอดีซี พรีเมียร์ 2555
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.