National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 11 of 11 Results for subject:"Historical fiction, Thai."
Sort by:
 
 
by Suphā Sirimānon
Krung Thep : Munnithi Dek, 2545 [2002]
 
 
by Kanchana Nakhanan
Krung Thep : Dapboen Nai Phrinting, 2542 [1999]
 
 
Chīwit khō̜ng prathēt / Witsanu Khrư̄angam
ชีวิตของประเทศ / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2559 [2016]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๙ [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Mǣnam yǣk sāi khon Thai yǣk sī / Čharœ̄n Čhētsadāwan
แม่น้ำแยกสาย คนไทยแยกสี / เจริญ เจษฎาวัลย์
by Čharœ̄n Čhētsadāwan
เจริญ เจษฎาวัลย์
Krung Thēp : Phō̜dī, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : พอดี, 2553
 
 
Khon Thai thưng phǣndin. 1. sū hā phō̧ / Čharatphong Suratsawadī
ฅนไททึ้งแผ่นดิน. ๑. สู้หาพ่อ / จรัสพงศ์ษ์ สรัสวดี
by Čharatphong Suratsawadī
จรัสพงศ์ษ์ สุรัสวดี
Krung Thēp : Samnakphim Khlet Thai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2552
 
 
by Khukdet Kantamara
Krung Thep : Samnakphim Chulalongkonmahawitthayalai, 2542 [1999]
 
 
Uniform title: Fā klai thalē kwāng. English
by Pensri Kiengsiri, 1931-
Bangkok, Thailand : Praphansarn Publishing, 2010 , ©2010
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sātsatrāčhān Suphat Suthātham Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. na Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สุพัฒน์ สุธาธรรม ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Suthātham, 2527 [1984]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสุธาธรรม, ๒๕๒๗
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.