National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 14 of 14 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Riots, 1967."
Sort by:
 
 
Wo men bi sheng! Kang Ying bi pai! = We shall win! British imperialism in Hong Kong will be defeated!
我們必勝! 港英必敗! = We shall win! British imperialism in Hong Kong will be defeated!
Xianggang : Da gong bao, 1967
香港 : 大公報, 1967
 
 
Baoan Xian ge ming qun zhong ying yong huan ji Gang Ying tiao xin
寶安縣革命羣衆英勇還撃港英挑釁
Xianggang, Xianggang san lian shu dian, 1967
香港, 香港三聯書店, 1967
 
 
Wan Renjie yu lu / Wan Renjie zhu
萬人傑語錄 / 萬人傑著
by Junren, -1989
俊人, -1989
Xianggang : Yu zhou chu ban she, 1967
香港 : 宇宙出版社, 1967
 
 
Xinpugang xue an zhen xiang, Xianggang shang bao ji zhe ji ti cai xie
新蒲崗血案真相, 香港商報記者集體採寫
[Xianggang] Yi sheng chu ban she [1967]
[香港] 義聲出版社 [1967]
 
 
Ai guo tong bao dou di ji
愛國同胞鬥敵記
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
Fan Ying gang bao si nan lie shi shi ji
反英抗暴死難烈士事蹟
Xianggang, Xianggang san lian shu dian, 1967
香港, 香港三聯書店, 1967
 
 
Zuo dao pang men / Wanrenjie zhu
左道旁門 / 萬人傑著
by Junren, -1989
俊人, -1989
Xianggang : Yu zhou chu ban she, 1967
香港 : 宇宙出版社, 1967
 
 
Liu yue tian bing zheng fu o
六月天兵征腐惡
Jiulong, Yi sheng chu ban she, 1968
九龍, 義聲出版社, 1968
 
 
Hong xin chi dan wei zhe Gang Ying
紅心赤胆威攝港英
Xianggang, Xianggang san lian shu dian, 1967
香港, 香港三聯書店, 1967
 
 
Zai Xianggang kan Xianggang / Zheng Yulang zhu
在香港看香港 / 鄭郁郎著
by Zheng, Yulang, 1916-
鄭郁郎, 1916-
[Xianggang : Huai lou shu fang, 1967]
[香港 : 懷樓書房, 1967]
 
 
Shang cheng ji : 67 nian na xie shi / Zhang Jiawei zhu
傷城記 : 67年那些事 / 張家偉著
by Zhang, Jiawei
張家偉
[Xianggang] : Huo shi wen hua, 2012
[香港] : 火石文化, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.