National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2775 Results for subject:"Human ecology."
Sort by:
 
 
Nong cun cheng zhen hua yu sheng tai an quan / Yang Jiadong, Qin Xingfang, Shan Yihu zhu
农村城镇化与生态安全 / 杨家栋, 秦兴方, 单宜虎著
by Yang, Jiadong
杨家栋
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Alashan sheng tai huan jing de e hua yu she hui wen hua de bian qian / Liu Kuili, Gao Bingzhong zhu bian ; Ma Qiang ... [et al.] zhu
阿拉善生态环境的恶化与社会文化的变迁 / 刘魁立, 高丙中主编 ; 马强 ... [et al.]著
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2007
北京市 : 學苑出版社, 2007
 
 
Ningxia Hui zu she qu ren di guan xi yan jiu = Research of man-land relationship in Hui community of Ningxia / Chen Zhongxiang, Sha Aixia, Ma Hailong zhu
宁夏回族社区人地关系研究 = Research of man-land relationship in Hui community of Ningxia / 陈忠祥, 沙爱霞, 马海龙著
by Chen, Zhongxiang
陈忠祥
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2007
银川市 : 宁夏人民出版社, 2007
 
 
Oxford : Pergamon Press, 1977-1985
 
 
 
 
Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1968
 
 
by Bayliss, David
London (5 Cambridge Terrace, Regent's Park, N.W.1) : Centre for Environmental Studies, 1968
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.