National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 189 Results for subject:"Human figure in art."
Sort by:
 
 
Ren wu hua can kao zi liao / Shanghai ren min mei shu chu ban she bian ji
人物画参考資料 / 上海人民美術出版社編輯
by Shanghai ren min mei shu chu ban she
上海人民美術出版社
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1965
上海 : 上海人民美術出版社, 1965
 
 
by Macnab, Iain, 1890-1967
London : The Studio ; New York : The Studio Publications, 1936
 
 
Yi yong ren ti jie gou / Zhejiang mei shu xue yuan hui hua jiao cai bian xie zu [bian]
艺用人体结构 / 浙江美朮学院绘画教材编写组[编]
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1973
杭州 : 浙江人民出版社, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Ren xiang shu fa / Huang Yushan bian yi
人像書法 / 黄玉珊編譯
Taibei : Yi shu tu shu, Minguo 66 [1977]
臺北 : 藝術圖書, 民國66[1977]
 
 
Gong nong bing ren wu hua zi liao, Ren min mei shu chu ban she bian ji
工农兵人物画資料, 人民美術出版社編輯
by Ren min mei shu chu ban she
人民美術出版社
Beijing, Ren min mei shu chu ban she, 1966
北京, 人民美術出版社, 1966
 
 
Gu dai ren wu tu xiang zi liao / bian zhe Wang Changping, Wang Changshu
古代人物圖像资料 / 编者王常平, 王常树
by Wang, Changping
王常平
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
by Chuang Munphinit
Krung Thep : Ngandi chatchamnai, 2539 [1996]
 
 
Uniform title: Traité élémentaire des règles du dessin. English
by Bosio, Jean, 1767-1832
Philadelphia : Moses Thomas, 1816
BookBook, OnlineOnline
 
 
Rong bao zhai hua pu. Gong bi ren wu bu fen / Chen Baiyi hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai]
荣寳斋畫谱. 工笔人物部分 / 陈白一绘 ; [编辑出版荣宝斋]
by Chen, Baiyi
陈白一
[Peking] : Rong bao zhai : Jing xiao Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1994
[Peking] : 荣宝斋 : 经销新华书店总店北京发行所, 1994
 
 
Guan Liang / [bian ji chu ban Gu wu xuan chu ban she]
關良/ [編輯出版古吴軒出版社]
by Guan, Liang
關良
[Suzhou shi] : Gu wu xuan chu ban she, 1992
[蘇州市]: 古吴軒出版社, 1992
 
 
Krung Thep ... : Samnakphim Phitthayakhan, 2520 [1977]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.