National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 20 Results for subject:"Inscriptions, Chinese -- Dictionaries."
Sort by:
 
 
Jian ming jia gu wen ci dian / Cui Hengsheng bian zhu
简明甲骨文词典 / 崔恒昇编著
by Cui, Hengsheng
崔恒昇
Hefei shi : Anhui jiao yu chu ban she, 1992
肥市 : 安徽教育出版社 , 1992
 
 
Jin wen gu lin fu lu / Zhou Fagao, Li Xiaoding, Zhang Risheng bian zhu
金文詁林附錄 / 周法高, 李孝定, 張日昇編著
by Zhou, Fagao
周法高
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue, 1977
香港 : 香港中文大學, 1977
 
 
Jing bian jin shi da zi dian / Zhong Zhou bian cuan
精编金石大字典 / 忠周編纂
by Zhong, Zhou
忠周
Hefei Shi : Huangshan shu she : Anhui sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
合肥市 : 黄山書社 : 安徽省新華書店經銷, 1988
 
 
Jin shi wen zi bian yi : [12 juan] / [Liu Shiheng jiao kan]
金石文字辨異 : [十二卷] / [劉世珩校刊]
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, 1982
臺北 : 新文豐出版公司, 1982
 
 
Jin wen gu lin / Zhou Fagao zhu bian ; Zhang Risheng, Xu Zhiyi, Lin Jieming bian zuan
金文詁林 / 周法高主編 ; 張日昇, 徐芷儀, 林潔明編纂
Xianggang : Xianggang zhong wen da xue, 1974-1975
香港 : 香港中文大學, 1974-1975
 
 
Shuo wen gu zhou san bu / [Qiang Yunkai ji]
說文古籀三補 / [强運開輯 ]
by Qiang, Yunkai
强運開
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Jin shi da zi dian
金石大字典
by Wang, Renshou
[Tianjin] : Tianjing gu ji shu dian, [1982?]
[Tianjin] : 天津古籍書店, [1982?]
 
 
Zōtei hibetsuji jiten / Ra Shinʼin, Ra Shingyoku cho ; [Kamada Hiroshi henshū]
増訂碑別字字典 / 羅振鋆, 羅振玉著 ; [鎌田博編輯]
Tōkyō : Seishin Shobō, 1976
東京 : 省心書房, 1976
 
 
Shinpen kinsekigaku roku : tsuketari azagō, sakuin seisotsu nenpyō / Matsumaru Michio hen
新編金石学錄 : 附 字號索引・生卒年表 / 松丸道雄編
Tōkyō : Kyūko Shoin, Shōwa 51 [1976]
東京 : 汲古書院, 昭和51 [1976]
 
 
Bei bie zi xin bian / Qin Gong ji
碑別字新编 / 秦公輯
by Qin, Gong
秦公
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Jia gu wen zi dian / Xu Zhongshu zhu bian
甲骨文字典 / 徐中舒主编
Chengdu : Sichuan ci shu chu ban she : Jing xiao Sichuan sheng xin hua shu dian, 1988
成都 : 四川辞书出版社 : 经销四川省新华书店, 1988
 
 
Jia gu wen jian ming ci dian : bu ci fen lei du ben / Zhao Cheng bian zhu
甲骨文簡明詞典 : 卜辭分類讀本 / 趙誠編著
by Zhao, Cheng
趙誠
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1988
 
 
Gu wen zi tong dian / Luo Wenzong zuan
古文字通典 / 羅文宗纂
by Luo, Wenzong, 1936-
羅文宗, 1936-
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 1995
天津市 : 天津人民出版社, 1995
 
 
Jian du bo shu zi dian / Chen Jiangong, Xu Min bian
簡牘帛書字典 / 陳建貢, 徐敏編
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1991
上海 : 上海書畫出版社, 1991
 
 
Zhongguo zhuan wa tao wen da zi dian / Chen Jian'gong bian zhu
中國磚瓦陶文大字典 / 陳建貢編著
by Chen, Jian'gong, 1956-
陳建貢, 1956-
Xi'an : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2001
西安 : 世界图书出版公司, 2001
 
 
Xin bian jia gu wen zi dian / Liu Xinglong zhu
新编甲骨文字典 / 劉興隆著
by Liu, Xinglong, 1927-
劉興隆, 1927-
Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 國际文化出版公司 : 新華書店北京發行所發行, 1993
 
 
Jin wen chang yong zi dian / Chen Chusheng bian zuan ; Zeng Xiantong shen jiao
金文常用字典 / 陈初生编纂 ; 曾宪通审校
by Chen, Chusheng
陈初生
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
西安 : 陕西人民出版社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Jin shi da zi dian / [Wang Renshou bian zuan]
金石大字典 / [汪仁壽編纂]
by Wang, Renshou
汪仁壽
Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1975
九龍 : 中華書局香港分局, 1975
 
 
Fu Huanshi Jin wen shu fa da zi dian / [Fu Huanshi, Yang Lan zhu]
傅幻石金文书法大字典 / [傅幻石, 杨兰著]
by Fu, Huanshi, 1957-
傅幻石, 1957-
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2010
太原市 : 山西人民出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Jia gu wen zi dian = Jiaguwen zidian / Xu Zhongshu zhu bian
甲骨文字典 = Jiaguwen zidian / 徐中舒主編
Taibei Shi : Da guan chu ban shi ye you xian gong si, 2017
台北市 : 達觀出版事業有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.