National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 39909 Results for subject:"Juvenile fiction."
Sort by:
 
 
Nagare no hotori / Kanzawa Toshiko cho ; Segawa Yasuo ga
流れのほとり / 神沢利子著 ; 瀬川康男画
by Kanzawa, Toshiko, 1924-
神沢利子, 1924-
Tōkyō : Fukuinkan Shoten, 1976 , ©1976
東京 : 福音館書店, 1976
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Gu shi yuan jiang Dazhai / Yang Zong, Wang Xingwang, Hao Guanfu bian xie
故事员讲大寨 / 杨宗, 王兴旺, 郝关福编写
by Yang, Zong
杨宗
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1978
北京 : 中國少年兒童出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Qiu Shaoyun / Lu Erjiu
邱少云 / 陆尔久
by Lu, Erjiu
陆尔久
[Beijing] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1978
[北京] : 中国少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所, 1978
 
 
Jigong zhuan / Dong fang chu ban she bian ji wei yuan hui zhu bian
濟公傳 / 東方出版社編輯委員會主編
by Chen, Qiufan
陳秋帆
Taibei : Dong fang chu ban she, Minguo54 [1965]
臺北 : 東方出版社, 民國54 [1965]
 
 
Tong xiang qi yi shi jie de xiao lu / Sun Youchen ; [cha tu Liu Jianping]
通向奇导世界的小路 / 孙幼忱 ; [插图刘建平]
by Sun, Youchen
孙幼忱
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Ji Xiaolan / Zhang Yiping bian zhu
紀曉嵐 / 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Xianggang : Er tong shu ju, Minguo 41 [1952]
香港 : 兒童書局, 民國41 [1952]
 
 
Zhuzi / Zhang Yiping bian zhu
朱子/ 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 37 [1948]
上海 : 兒童書局, 民國37 [1948]
 
 
Zhuo huan ji / Shi Dahong, Wang Donghan
捉獾记 / 石大鸿, 王东汉
by Shi, Dahong
石大鸿
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1976
上海 : 上海人民出版社, 1976
 
 
Jing ya : er tong wen xue xuan ji
劲芽 : 儿童文学选辑
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1977
北京 : 人民文学出版社, 1977
 
 
Sai wai xiao tie qi
塞外小铁骑
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1976
上海 : 上海人民出版社, 1976
 
 
An Yemin / Zhu Liangyi ; [Dong Chensheng cha tu]
安业民 / 朱良仪 ; [董辰生插图]
by Zhu, Liangyi
朱良仪
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1976
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1976
 
 
Pao xiao de shi you he / He Yi
咆哮的石油河 / 贺宜
by He, Yi
贺宜
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
 
 
Xuanzang / Zhang Yiping bian zhu
玄奘 / 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 38 [1949]
上海 : 兒童書局, 民國38 [1949]
 
 
Hong Xiuquan / Zhang Yiping bian zhu
洪秀全 / 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 37 [1948]
上海 : 兒童書局, 民國37 [1948]
 
 
Shi Kefa / Zhang Yiping bian zhu
史可法 / 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 38 [1949]
上海 : 兒童書局, 民國38 [1949]
 
 
Wang Anshi / Zhang Yiping bian zhu
王安石 / 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 38 [1949]
上海 : 兒童書局, 民國38 [1949]
 
 
Zhou fu zhu xi zai Wuhan / Liang Lizhen, Wei Xiaoyun ; [cha tu Xue Junyi]
周副主席在武汉 / 梁立真, 魏晓云 ; [插图薛浚一]
by Liang, Lizhen
梁立真
[Wuhan Shi] : Hubei shao nian er tong chu ban she : Hubei Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[武汉市] : 湖北少年儿童出版社 : 湖北省新華書店发行, 1984
 
 
Huo long jiang jun Duan Dechang = Huolongjiangjun Duandechang / Fu Junsheng, Sun Yang
火龙将军段德昌 = Huolongjiangjun Duandechang / 傅俊生, 孙泱
by Fu, Junsheng
傅俊生
Changsha Shi : Hunan shao nian er tong chu ban she : Hunan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南少年儿童出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Guan Zhong / Zhang Yiping bian zhu
管仲 / 章衣萍編著
by Zhang, Yiping, 1902-1946
章衣萍, 1902-
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 38 [1949]
上海 : 兒童書局, 民國38 [1949]
 
 
Wang Xiaobo qi yi de gu shi / Shanghai di liu dian biao chang gong ren li lun zu bian ; Yan Meihua, Yan Zhiqiang cha tu
王小波起义的的故事 / 上海第六电表厂工人理论组编 ; 顏梅华, 顏志強插图
by Shanghai di liu dian biao chang. Gong ren li lun zu
上海第六电表厂. 工人理论组
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1978
上海 : 少年儿童出版社, 1978
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.